Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Rome in steen en op schrift

07 februari 2008

Namens de stichting 'Vrienden van het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome' organiseren Ronald van den Houten en Sjef Kemper (Rijksuniversiteit Groningen) een letterkundige en archeologische nascholingscursus voor docenten Grieks en Latijn in het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome van 7-15 februari 2008.

De cursus zal inhoudelijk verzorgd worden door Sjef Kemper in samenwerking met de staf van het KNIR en enkele andere universitaire docenten.
De bedoeling van de cursus is een verdieping van de vraag in hoeverre beeld en tekst elkaar aanvullen. De resten van het antieke Rome zijn slechts ten volle te begrijpen als men de teksten die deze overblijfselen beschrijven en interpreteren hierbij betrekt. In eerste instantie zullen dit de Griekse en Latijnse teksten uit de oudheid zijn, maar ook de latere periodes zullen zeker aan bod komen. Een syllabus met alle relevante teksten zal ruim tevoren uitgereikt worden, waarbij het de bedoeling is dat ook de cursisten een bijdrage zullen leveren.
Om enkele voorbeelden te geven:
- Livius en de monumenten van het vroege Rome.
- Plautus op het Forum
- Cicero en de Rostra
- De wandeling van Aeneas
- Augustus en de ara pacis (met de res gestae)
- Strabo in Rome
- Ovidius en het Campus Martius
- Juvenalis in de Subura
- Plinius de Jongere en zijn villa urbana
- Rome bij de Griekse panegyrici
Wij zullen de grote en bekende monumenten zeker niet mijden, maar de aandacht zal in eerste instantie uitgaan naar minder bekende aspecten van Rome die tevens een aanvulling kunnen bieden op de 'standaardreis'met de leerlingen. Zo zal er een bezoek worden gebracht aan het Museo della Civiltà Romana (EUR) waar de grote maquette van Gismondi zich bevindt. Bovendien zullen speciaal voor ons de kluizen geopend worden waarin de fragmenten van de Forma Urbis Marmorea bewaard worden. Tevens wordt er nog een excursie naar Licenza (villa van Horatius met de fons Bandusiae) en Tusculum (villa van Cicero) georganiseerd.
Lezingen en inleidingen vinden plaats op het Nederlands Instituut.
Overnachting is beperkt mogelijk op het Nederlands Instituut (4 persoonskamers) of in een hotel (2 persoonskamers) op loopafstand van het Instituut. Voor éénpersoonskamers geldt een toeslag van ongeveer € 300.Subsidie zal voor deze studiereis verleend worden door het 'Europees platform voor het Nederlandse onderwijs', zodat de eigen bijdrage beperkt zal kunnen blijven tot ongeveer € 450. Voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie is dat men nog actief in het onderwijs moet zijn en niet al in dit jaar een subsidie heeft ontvangen.
Het maximum aantal deelnemers is op 25 gesteld.
Aanmelding (schriftelijk of per e-mail) vóór 23 april bij een van de onderstaande adressen.
Gelieve hierbij aan te geven: naam, adres, leeftijd, en de school waar U werkzaam bent en de vakken waarin U les geeft.


Voor nadere informatie:
Sjef Kemper
Klass. Inst. Rijksuniversiteit Groningen
Oude Boteringestraat 23
Postbus 716
9700 AS Groningen
050 3636036/6050
j.a.r.kemper@rug.nl

Ronald van den Houten
Hoxwier 11
7608 HA Almelo
0546 868354
ronald.vandenhouten@wanadoo.nl

Laatst gewijzigd:23 april 2018 13:52

Meer nieuws

 • 11 december 2018

  Eeuwenoude recepten uit de beerput (video)

  Archeoloog Merit Hondelink onderzoekt wat Nederlandse stedelingen uit de middenklasse aten in de 16e tot en met de 18e eeuw. Ze onderzoekt monsters uit oude beerputten op sporen van voedselbereiding. Maar Hondelink kookt zelf ook vergeten gerechten,...

 • 07 december 2018

  Nieuw themanummer Stem-, Spraak en Taalpathologie

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft het themanummer “Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II” gepubliceerd.

 • 03 december 2018

  Huidig onderzoek naar terpen en wierden in beeld

  Annet Nieuwhof, Johan Nicolay (beiden Archeologie RUG) en Jeroen Wiersma (Kenniscentrum Landschap) brengen een nieuw boek uit over de stand van zaken in het onderzoek van het terpen- en wierdenland.