Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Internationale boedelafwikkeling: over het toepasselijke recht op de afwikkeling van nalatenschappen

28 februari 2008

 

Afwikkelingsregels internationale nalatenschappen kunnen beter

 

De Nederlandse afwikkelingsregels voor internationale nalatenschappen moeten verbeterd worden. De huidige regels laten ruimte voor rechtsonzekerheid, wat in de praktijk tot problemen leidt.

Jan-Ger Knot  deed onderzoek naar het toepasselijke recht op de afwikkeling van (internationale) nalatenschappen. Hij zocht vanuit zowel Nederlands als Europees perspectief antwoord op de vraag wat de meest geschikte regel is voor het bepalen van het op de afwikkeling toepasselijke recht. Vanuit Nederlands perspectief concludeert Knot dat de huidige afwikkelingsregels verbetering behoeven. De regels moeten, anders dan nu het geval is, meerzijdige conflictregels zijn. De huidige eenzijdige afwikkelingsregels, die slechts een oplossing bieden voor gevallen waarin de erflater zijn laatste gewone verblijfplaats in Nederland had, leiden vaak tot problemen.

Knot onderzocht ook de regels van internationaal erfrecht in Duitsland, Engeland en Frankrijk, alsmede de Europese ontwikkelingen op het terrein van het internationaal erfrecht. Op het vlak van de rechtskeuze en de afbakening ten opzichte van het goederenrecht verdient de afwikkeling van nalatenschappen binnen Europa volgens hem nadere overdenking. Knot formuleert ook een voorstel voor een Europese erfrechtelijke conflictregel.

Jan-Ger Knot (Groningen, 1979) studeerde Nederlands recht en notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichte zijn onderzoek bij de sectie Internationaal Privaatrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, waar hij universitair docent is. Het onderzoek is mede gefinancierd door Plas & Bossinade, advocaten en notarissen, in Groningen, waar Knot een dag in de week werkt als juridisch adviseur. Van het proefschrift verschijnt een handelseditie bij Kluwer, in de reeks Ars Notariatus (138). /ES

 

Datum en tijd: 28 februari 2008, 16.15 uur

Promovendus: J.G. Knot

Proefschrift: Internationale boedelafwikkeling: over het toepasselijke recht op de afwikkeling van nalatenschappen

Promotor(es): prof.mr. M.H. ten Wolde

Faculteit: rechtsgeleerdheid

Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Informatie: J.G. Knot, tel. 050-363 5739, e-mail: j.g.knot@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printView this page in: English

Meer nieuws