Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Starting a sentence in Dutch: a corpus study of subject- and object-fronting

21 februari 2008

Promotie: G.J. Bouma, letteren

Academiegebouw, 16.15 uur

Starting a sentence in Dutch: a corpus study of subject- and object-fronting

Promotor(s): prof.dr. J. Hoeksema, prof.dr. H.E. de Swart

 

Uiteenlopende factoren bepalen keuze eerste zinsdeel

Waarom kiest een spreker van het Nederlands ervoor om een bepaald zinsdeel voorop te plaatsen? Promovendus Gerlof Bouma onderzocht deze vraag voor onderwerpen, lijdend voorwerpen en meewerkend voorwerpen.

Een prominent type woordvolgordevariatie in het Nederlands is variatie in het zinsdeel dat vóór in de zin staat. Zo kent bijvoorbeeld de zin ‘Ik vertel jou dat nog wel’ nog twee andere varianten die hetzelfde betekenen: ‘Jou vertel ik dat nog wel’ en ‘Dat vertel ik jou nog wel’. Maar wat bepaalt welk zinsdeel voorop staat? Een statistische analyse van gesproken Nederlandse zinnen laat zien dat grammaticale functie, naamwoordgroepstype en grammaticale complexiteit daar invloed op hebben. Sprekers zetten onderwerpen, bepaalde naamwoordsgroepen en aanwijzende voornaamwoorden graag voorop, maar lijdend voorwerpen, onbepaalde naamwoordsgroepen en persoonlijke voornaamwoorden niet. Ingewikkeld materiaal wordt juist aan ‘de rechterkant’ van de zin geplaatst.

In sommige talen komt woordvolgordevariatie alleen voor als een toehoorder genoeg andere informatie heeft om de zin te begrijpen. Bovenstaande beperking lijkt ook in het Nederlands aanwezig, zij het als trend: sprekers plaatsen een lijdend voorwerp minder vaak voorop wanneer de kans groot is dat een toehoorder het voor een onderwerp aanziet. Bouma betoogt daarom dat bestudering van het sprekers- én het toehoordersperspectief nodig is voor een volledig begrip van woordvolgordevariatie.

Gerlof Johannes Bouma (Bedum, 1979) studeerde informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichte zijn onderzoek aan het Center for Language and Cognition (Faculteit der Letteren) en de School of Behavioural and Cognitive Neurosciences, in het kader van het NWO-project Conflicts in Interpretation. Inmiddels werkt hij als postdoc aan de Universiteit van Potsdam. /ES

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37

Meer nieuws

 • 18 oktober 2018

  Toegangscontrole Universiteitsbibliotheek Binnenstad

  In november worden de toegangspoortjes in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad getest. Als deze test naar tevredenheid verloopt, worden de poortjes definitief in gebruik genomen.

 • 18 oktober 2018

  Nieuw tijdschrift: Virtus

  Virtus is een onafhankelijk, multidisciplinair en meertalig peer-reviewed tijdschrift met artikelen over alle aspecten van de geschiedenis van de adel. Het is zojuist toegevoegd aan de tijdschriftenlijst van University of Groningen Press.

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...