Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Towards nursing-competencies in spiritual care

13 februari 2008

 

Verpleegkundige zorg heeft te weinig aandacht voor spiritualiteit

Verpleegkundigen in opleiding leren dat zij - naast zorg voor de ziekte - ook zorg moeten hebben voor de mens in zijn geheel. Dit omvat ook aandacht voor het spiritueel functioneren van de patiënt. In de praktijk is echter nog weinig aandacht voor spirituele zorg. Dat komt onder meer door een hiaat in het onderwijs, zo toont promovendus René van Leeuwen aan.

Van Leeuwen onderzocht de rol van spiritualiteit in de gezondheidszorg en de effecten van scholing van verpleegkundigen op hun competentie voor het verlenen van spirituele zorg. Uit zijn onderzoek blijkt dat het ontbreekt aan systematische inbedding van spirituele zorg in het verpleegkundig zorgproces. Hoeveel aandacht verpleegkundigen hebben voor de spirituele behoeften van hun patiënten, hangt af van persoonlijke factoren (leeftijd, werkervaring, eigen spiritualiteit), zo blijkt. Maar ook culturele en organisatiegebonden factoren zijn van invloed. In de opleiding tot verpleegkundige moet meer aandacht worden geschonken aan reflectieve vaardigheden, stelt Van leeuwen. Hierdoor leren studenten beter spirituele zorg te verlenen.

René van Leeuwen (Aalten, 1956) is docent verpleegkunde aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek aan de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de Christelijke Hogeschool Ede en de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. Het onderzoek werd gefinancierd door het fonds 'Promoveren in het HBO' van de HBO-Raad. /JW

 

Datum en tijd: 13 februari 2208, 16.15 uur

Promovendus: R.R. van Leeuwen

Proefschrift: Towards nursing-competencies in spiritual care

Promotor(es): prof.dr. D. Post, prof.dr. H. Jochemsen, dr. L.J. Tiesinga

Faculteit: medische wetenschappen

Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Informatie: via Joost Wessels, UMCG, Communicatie, tel. 050-361 4464 / 361 2200, e-mail: j.r.l.wessels@bvl.umcg.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printView this page in: English

Meer nieuws