Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Uitreiking Aletta Jacobs-prijs 2008 aan mr. Lilian Gonçalves-Ho Kang You

26 februari 2008

Op 7 maart 2008 reikt de Rijksuniversiteit Groningen de Aletta Jacobs-prijs uit aan mw. mr. Lilian Gonçalves-Ho Kang You. De jury koos Lilian Gonçalves vanwege haar sterke en brede maatschappelijke betrokkenheid en haar inzet voor de mensenrechten, in het bijzonder voor de rechten van vrouwen. Die vertonen grote overeenkomsten met de betrokkenheid en inzet van Aletta Jacobs. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 7 maart 2008 in de Der Aa-Kerk in Groningen.

Lilian Gonçalves-Ho Kang You (Paramaribo, 1946) is lid van het internationale bestuur van Amnesty International en voorzitter van het Prins Claus Fonds. Zij studeerde rechten in Leiden en werkte als advocaat en jurist in Suriname en later in Nederland. In de jaren ’90 was ze onder meer voorzitter van het Landelijk Bureau Racismebestrijding en vice-voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling.

Eerdere onderscheidingen

In 2003 hield Lilian Gonçalves de Annie Romein-Verschoorlezing onder de titel: ‘Samen sterk; het verband tussen vrouwen- en mensenrechtenbeweging’. In 2005 kreeg zij de de prijs van de Nederlandse Juristenvereniging voor haar bijzondere verdiensten bij Amnesty International en de Commissie Gelijke Behandeling. In 2007 werd ze onderscheiden door de Stichting Bernard Mandeville. Gonçalves is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Juryrapport

In haar rapport zegt de jury dat Gonçalves een voorbeeldfunctie vervult vanwege ‘de taaie en vasthoudende wijze waarop zij zich heeft ingezet voor het maatschappelijke belang en de rechten van het individu’. Het sleutelwoord voor Lilian Gonçalves is, aldus de jury, ‘menselijke waardigheid’: ‘Opvallend aan de wijze waarop zij te werk gaat is de zachtheid. Volgens haar moet je wel je principes nastreven, maar niet onnodig mensen tegen elkaar opzetten.’

De Aletta Jacobs-prijs wordt om de twee jaar toegekend aan een vrouw met een universitaire binding die een voortrekkersrol vervult op het gebied van emancipatie. Ook dient de laureaat een voorbeeldfunctie te bekleden, bij voorkeur op een voor vrouwen niet traditioneel vakgebied. De prijs bestaat uit een bedrag van vijfduizend euro en een oorkonde. Dit jaar wordt hij voor de tiende keer uitgereikt. Eerdere winnaars zijn  Marga Bruyn-Hundt (1990), Geertje Lycklama à Nijeholt (1992), Liesbeth Brandt Corstius (1994), Jenny Goldschmidt (1996), Gunilla Kleiverda (1998), Hilda Verwey-Jonker (2000), Hedy d’Ancona (2002), Gabi van Driem (2004) en Riet Bakker (2006).

Prijsvraag

Het programma van de uitreiking wordt afgesloten met een presentatie van leerlingen van het Dr. Aletta Jacobscollege te Hoogezand. Zij zijn de winnaars van een prijsvraag van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. De prijsvraag is een voortzetting van de Aletta Jacobs-prijs van Hoogezand-Sappemeer, waarmee de gemeente het gedachtegoed van een prominent inwoonster levend wil houden.

Jury

De jury bestond uit de volgende leden: mw. prof. dr. ir. C.J. Weeda (voorzitter), prof. dr. E. Bleumink, mw. prof. dr. G. Lycklama à Nijeholt, drs. H. van de Meulen, mw. C.A.M. Mulder, mw.prof. dr. E.G.E. de Vries en mw. dr. I.E. de Wilde.

Aletta Jacobslezing

Voorafgaand aan de uitreiking van de prijs wordt op 5 maart de Aletta Jacobslezing gehouden door Heleen Mees met als co-referent Rutger Claassen. Titel van de lezing: Vrouwen moeten aan het werk.

Meer informatie over de Aletta Jacobsprijs

Zie ook Persbericht 95, september 2007

Programma
Vrijdag 7 maart 2008,
Der Aa-Kerk, Akerkhof 2, 9711 JB Groningen
15.00 uur Opening prof. dr. F. Zwarts, Rector Magnificus
Juryrapport door prof. dr. ir. Iteke Weeda
Uitreiking Aletta Jacobsprijs door prof. dr. F. Zwarts
Dankwoord mr. Lilian Conçalves-Ho Kang You
Dr. Inge de Wilde interviewt dr. Aletta Jacobs in de persoon van prof. dr. Mineke van Essen
Bragi a-capellakoor o.l.v. Rein de Vries
Prof. dr. F. Zwarts introduceert de winnaars van de Aletta Jacobsprijs van de gemeente Hoogezand-Sappemeer
Optreden winaars
Bragi a-capellakoor o.l.v. Rein de Vries
16.30 uur Receptie

Laatst gewijzigd:01 februari 2018 16:00

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...