Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Vrouwelijke auteurs nog altijd ondervertegenwoordigd in het literaire veld

25 februari 2008

De literaire wereld was van oudsher een echt mannenbolwerk. Totdat in de jaren zeventig en tachtig de vrouwelijke auteurs ineens oprukten; het mannelijk bastion werd doorbroken. Althans, volgens de media. Want in verhouding met het aantal mannen in het literaire veld waren vrouwelijke schrijvers helemaal niet in opkomst, ontdekte Lenny Vos. ‘Absoluut gezien nam het aantal vrouwelijke auteurs toe, maar dat ging gelijk op met het aantal mannen. Procentueel gezien bleef de verhouding gelijk. Pas sinds de jaren negentig is daadwerkelijk sprake van een inhaalslag.’ Vos promoveert op 6 maart 2008 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hoewel de hoeveelheid vrouwen in het literaire veld in aantal zeker toeneemt, blijft het percentage door de jaren heen steken op een kwart van het totaal aantal auteurs. Tot laat in de jaren negentig, wanneer 35 procent van de auteurs van het vrouwelijk geslacht is. Vos: ‘Laat, gezien alle emancipatiebewegingen in de maatschappij. Daarbij heeft TNS NIPO onlangs een enquête gehouden waaruit bleek dat meer dan de helft van de mensen die voor hun hobby schrijven, van het vrouwelijke geslacht is. Blijkbaar is voor vrouwen de drempel hoger om hun werk te publiceren en er echt hun beroep van te maken.’

Prestigieuze uitgeverijen

Dit blijkt ook uit een ander aspect van het onderzoek van Vos, waarin ze uitgeverijen als factor meenam om meer inzicht te krijgen in de positie die auteurs innemen in het literaire veld. Hiervoor werden de uitgeverijen opgedeeld in twee typen: de grote literaire uitgeverijen met veel prestige en de minder prestigieuze en kleinere uitgeverijen. Waar mannen en vrouwen in de eerste twee peiljaren, 1947 en 1957, nog evenredig over beide uitgeverijtypen zijn verdeeld, daalt het aantal vrouwen bij de grote literaire uitgeverijen in de loop der jaren sterk tot slechts 12 procent in 1997.

Literaire nevenactiviteiten

Om meer inzicht te krijgen in de positie die auteurs innemen in de literaire wereld onderzocht Vos de literaire nevenactiviteiten van auteurs in hun debuutperiode. Opvallend is vooral het aantal vrouwen dat publiceert in literaire bladen. Waren in de jaren zeventig de vrouwelijke auteurs die in hun debuutjaren publiceerden in dergelijke uitgaven veruit in de minderheid, in de jaren tachtig publiceerden daarin verhoudingsgewijs evenveel mannen als vrouwen. En in de jaren negentig blijkt zelfs dat vrouwen vaker publiceren in literaire tijdschriften dan mannen. ‘Al zie je ook hier, net als bij uitgeverijen, dat bij de meest gezaghebbende tijdschriften als De Gids en De Revisor het percentage vrouwen een stuk lager ligt dan bij de overige bladen’, aldus Vos.

Curriculum vitae

Lenny Vos (Rotterdam, 1971) promoveert tot doctor in de Letteren. Ze  voerde haar onderzoek uit bij prof. dr. Helen E. Wilcox en prof. dr. Gilles J. Dorleijn. De titel van het proefschrift luidt: ‘Uitzondering op de regel. De positie van vrouwelijke auteurs in het naoorlogse Nederlandse literaire veld.’ Momenteel is Vos werkzaam als onderzoeker bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken in Den Haag.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:27

Meer nieuws