Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Qumran Instituut verzorgt nieuwe editie Nederlandse vertaling Dode Zeerollen

05 februari 2008
Dode Zeerollen
Dode Zeerollen

Zestig jaar na de ontdekking van de Dode Zeerollen is de complete vertaling van de niet-Bijbelse rollen in een verbeterde en aangevulde uitgave in één gebonden en fraai vormgegeven band verschenen. De tekstuitgave bevat een uitgebreide algemene inleiding op de rollen en inleidingen op de afzonderlijke teksten. Verder biedt het boek een complete en volledig bijgewerkte lijst van alle gevonden handschriften, voorzien van recente literatuurverwijzingen. Deze uitgave is verzorgd door deskundigen van het Qumran Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.

De eerste Nederlandse vertaling van de niet-Bijbelse rollen, die sinds 1947 zijn gevonden in Qumran bij de Dode Zee, verscheen in 1994 en 1995 in twee paperbacks, ook vanuit het Qumran Instituut. Destijds waren slechts 10 van de 39 delen verschenen van de officiële serie Discoveries in the Judaean Desert, waarin de manuscripten zijn gepubliceerd. Adam van der Woude en Florentino García Martínez verrichten pionierswerk bij het Qumran Instituut door te vertalen op basis van de beschikbare foto’s van de manuscripten en op grond van voorlopige edities van sommige van de teksten. Nu alle Dode Zeerollen zijn gepubliceerd, is de reconstructie en interpretatie van bepaalde teksten gewijzigd. Ook zijn er nieuwe teksten bekend geworden. De tweede herziene druk, verzorgd door Florentino García Martínez en Mladen Popović, verwerkt al deze wijzigingen.

Officiële uitgave

In de nieuwe editie van de vertaling zijn de teksten net als in de vorige naar inhoud geordend. Maar de lijst van de handschriften van Qumran verwijst niet meer naar de voorlopige, maar naar de officiële uitgave. Ook zijn de titels van de teksten aangepast en is de nummering van de fragmenten gestandaardiseerd. Bovendien zijn de literatuurverwijzingen aan het eind van de inleidingen uitgebreid met de belangrijkste recente boeken en studies. Een flink aantal nieuwe teksten is in vertaling ingevoegd, terwijl nieuwe fragmenten bij al bekende teksten zijn toegevoegd.

Met de herziene editie van de vertaling wil het Qumran Instituut te Groningen de Dode Zeerollen bij de zestigste verjaardag van de ontdekking ervan opnieuw toegankelijk maken voor het Nederlandse publiek.

Informatie


Florentino García Martínez en Adam van der Woude in samenwerking met Mladen Popović, De rollen van de Dode Zee: Tweede herziene druk, Kampen: Ten Have, 2007; 987 pagina’s; 49,90 euro; ISBN: 978-90-259-5797-1.

Dr. Adam S. van der Woude (1927-2000) was hoogleraar Oude Testament aan de Rijksuniversiteit Groningen en oprichter (1961) en oud-directeur van het Groningen Qumran Instituut
Dr. Florentino García Martínez (1942) is oud-hoogleraar-directeur van het Groningen Qumran Instituut en tegenwoordig hoogleraar aan de K.U. Leuven
Dr. Mladen Popović (1977) is de huidige adjunct-directeur en post-doc onderzoeker van het Groningen Qumran Instituut

Noot voor pers

Meer informatie over Qumran, de Dode Zeerollen en het vroege Jodendom:
Mladen Popović, tel.: 050-363 5577, e-mail: m.popovic@rug.nl

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 14:36

Meer nieuws