Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Breeding origins of wader populations utilizing the Dutch Wadden Sea

07 januari 2008

Het numerieke en functionele belang van de Waddenzee voor twaalf soorten steltlopers gedurende de afgelopen dertig jaar wordt behandeld: bontbekplevier, zilverplevier, kanoetstrandloper, drieteenstrandloper, krombekstrandloper, bonte strandloper, rosse grutto, wulp, zwarte ruiter, tureluur, groenpootruiter en steenloper. De resultaten van tellingen en vangsten van deze twaalf soorten worden behandeld. Bij de tellingen wordt aandacht gegeven aan zowel veranderingen in tijd als verschillen in ruimtelijke verdeling binnen het Nederlandse Waddengebied. Deze veranderingen in de tijd spelen zich af tussen jaren, maar ook binnen seizoenen. Variatie in populatiesamenstelling met betrekking tot geografische broedherkomst, leeftijdsverhoudingen, ruipatronen en gewichten is onderzocht. Deze schattingen van populatiesamenstelling zijn zoveel mogelijk gerelateerd aan ruimtelijke variatie (eilanden/ kust, oost/west), seizoensveranderingen en veranderingen in de loop van de jaren. Bevindingen met betrekking tot de broedherkomst zijn verkregen door de lichaamsmaten (vleugel- en snavellengtes) van gevangen steltlopers in de Waddenzee te vergelijken met de maten van dezelfde soorten in vogelcollecties in zoologische musea verspreid over het noordelijk halfrond.

 

Datum en tijd: 7 januari 2008, 15.00 uur

Promovendus: M. Engelmoer

Proefschrift: Breeding origins of wader populations utilizing the Dutch Wadden Sea

Promotor(es): prof.dr. T. Piersma

Faculteit: wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats: Martinikerk, Franeker

Informatie:  M. Engelmoer, tel. 058-2925976, e-mail: m.engelmoer@fryslan.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...