Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Negatieve én positieve effecten bij verschil in taakafhankelijkheid

24 januari 2008

Een van de belangrijkste theorieën om het functioneren van werkteams te begrijpen is de interdependentietheorie. Simon de Jong onderzocht in zijn proefschrift een dimensie van deze theorie waar nog weinig onderzoek naar was gedaan: asymmetrie in taakafhankelijkheid tussen medewerkers.

Taakafhankelijkheid is de mate waarin teamleden materialen, informatie of expertise moeten uitwisselen om een gewenste prestatie te bereiken. Omdat de minder afhankelijke persoon in een werkrelatie macht kan uitoefenen op de meer afhankelijke persoon, was de algemene verwachting dat asymmetrie in taakafhankelijkheid negatief kan zijn voor teamprocessen en -uitkomsten. Het onderzoek van De Jong wijst hier inderdaad op. Er blijken echter ook positieve effecten voor te kunnen komen.

De Jong concludeert dat negatieve effecten optreden wanneer de mate van taakafhankelijkheid tussen teamleden laag is of wanneer prestatiefeedback de teamleden richt op het behalen van een hoge individuele prestatie. Asymmetrie in taakafhankelijkheid kan echter ook positieve gevolgen hebben voor teamprocessen. Dat is het geval wanneer de taakafhankelijkheid hoog is of wanneer feedback teamleden richt op het behalen van een hoge groepsprestatie.

Simon de Jong (Den Haag, 1979) studeerde organisatiepsychologie in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. De Jong werkt bij Deloitte Consulting - HR Transformation. /ES

 

Datum en tijd: 24 januari 2008, 16.15 uur

Promovendus: S.B. de Jong

Proefschrift: Asymmetry in task dependence among team members

Promotor(es): prof.dr. G.S. van der Vegt en prof.dr. H.B.M. Molleman

Faculteit: economie en bedrijfskunde

Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Informatie: Simon de Jong,06-1234 45 42 , sdejong@deloitte.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37
printView this page in: English

Meer nieuws