Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Hechtingsstijlen veranderen niet door immigratie

24 januari 2008

Met de toegenomen emigratie van Oost naar West-Europa rijst de vraag hoe Oost-Europese immigranten zich aanpassen in westerse samenlevingen. Ela Polek richtte haar onderzoek op de rol die hechtingsstijlen spelen bij de aanpassing van Poolse, Russische en Hongaarse immigranten in Nederland. Zij maakte daarbij gebruik van een bestaand hechtingsmodel, waarin vier hechtingsstijlen worden voorgesteld: de zekere hechtingsstijl, gekenmerkt door een positief model van anderen en van jezelf, de vermijdende hechtingsstijl, gekenmerkt door een negatief model van anderen en een positief model van jezelf, de angstige hechtingsstijl, gekenmerkt door een negatief model van anderen en van jezelf, en de gepreoccupeerde hechtingsstijl die gekenmerkt wordt door een positief model van anderen en een negatief model van jezelf.

Uit Poleks onderzoek blijkt dat psychologische en sociaal-culturele aanpassing van immigranten beter te voorspellen zijn door hechtingsstijlen dan door demografische variabelen. Typerend voor immigranten is een combinatie van zekere en vermijdende hechting. Verder toont ze aan dat hechtingsstijlen stabiele persoonskenmerken zijn. Voor de gedachte dat hechtingsstijlen veranderen als gevolg van emigratie vond ze geen bewijs. Tenslotte kwam uit een enquête bij kinderen en ouders in Polen, Rusland, Hongarije en Nederland naar voren dat Oost-Europeanen een meer gepreoccupeerde hechting vertonen dan hun Westerse tegenhangers. Dit verschil kan volgens Polek voornamelijk worden toegeschreven aan verschil in opvoedingsstijlen tussen Oost- en West-Europa.

 

Ela Polek (Polen, 1974) studeerde psychologie aan de universiteit van Warschau en verrichtte haar promotieonderzoek als Ubbo Emmius Bursaal bij het Heymans Instituut van de RUG. Inmiddels werkt ze als onderzoeker bij de universiteit van Londen, UK. /ML

  

Datum en tijd: 24 januari 2008, 14.45 uur

Promovendus: mw. E. Polek

Proefschrift: Attachment in cultural context: Differences in attachment between East and West Europeans and the role of attachment styles in East European migrants' adjustment

Promotor(es): prof.dr. J.P.L.M. van Oudenhoven en prof.dr. J.F.M. ten Berge

Faculteit: gedrags- en maatschappijwetenschappen

Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Informatie: Ela Polek, tel. + 48513714385. e-mail: e.p.polek@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws

 • 17 september 2018

  Pesten is een probleem van ons allemaal

  Van leerkrachten wordt veel verwacht; naast een stimulerend academisch klimaat, moeten ze er ook voor zorgen dat er niet gepest wordt in de klas. Ze zijn echter niet voldoende opgeleid om pesten effectief aan te kunnen pakken. Bovendien ontbreekt er...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.