Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Persoonlijke gevoelens hebben grote invloed op impressies van anderen

17 januari 2008

Gevoelens die mensen hebben beïnvloeden de impressies van anderen. Zo blijkt uit diverse onderzoeken dat gevoelens interpretaties van sociale gebeurtenissen veranderen en van invloed zijn bij de herkenning van gezichtsuitdrukkingen. Zo zijn vrolijke mensen bijvoorbeeld geneigd veel vrolijkheid om zich heen te zien. Maar kunnen persoonlijke gevoelens ook andersom werken? Ja, ondekte Marcus Maringer. Mensen gebruiken soms hun eigen gevoelens als vergelijkingsstandaard bij de sociale beoordeling van anderen, waardoor ze bijvoorbeeld juist droevigheid interpreteren bij anderen door hun eigen vrolijkheid.

Bij een eerste kennismaking tussen mensen spelen verschillende factoren een rol. Sommige oordelen hebben te maken met uiterlijke kenmerken, zoals geslacht, gewicht of leeftijd. Daarnaast spelen ideeën over zaken als intelligentie, opleiding en betrouwbaarheid een belangrijke rol. Mensen hebben echter bijna nooit genoeg informatie over anderen om een betrouwbaar oordeel te vormen. Zeker omdat de meeste mensen leren bepaalde signalen te manipuleren om zo hun echte gevoelens of ideeën te verbergen.


Een eenvoudig voorbeeld hiervan is het antwoord dat veel gasten geven op de vraag of het eten lekker is. In de meeste gevallen zal het antwoord uit beleefdheid positief zijn, maar dit betekent niet dat het eten ook daadwerkelijk als lekker wordt ervaren. Ook zijn veel gedragingen op verschillende manieren te interpreteren. Iemand die blijft vasthouden aan zijn eigen mening kan zowel worden gezien als een koppig als een standvastig persoon.


Sommige situaties moedigen stemmingsvergelijking aan, terwijl andere juist stemmingsassimilatie aanmoedigen. Mensen zijn bijvoorbeeld eerder geneigd eigen gevoelens met andermans gevoelens te vergelijken als de context van de stemmingsinductie geen cognitieve overlap heeft met de persoonsbeoordeling, als het oordeel gevormd is op vergelijkingsrelevante dimensies, als men zich op de eigen gevoelens focust en als gevoelens worden gereactiveerd vlak voor de beoordeling van de ander.


Uit het onderzoek van Maringer blijkt dat de effecten van stemmingscorrectie duidelijk verschillen van de effecten van stemmingsvergelijking. Correctie-effecten zijn algemeen en beïnvloeden zelfs beoordelingen die niet toepasbaar zijn op de te beoordelen persoon. Vergelijkingseffecten zijn juist heel specifiek en doen zich alleen voor bij vergelijkingsrelevante dimensies. Daarbij kost stemmingscorrectie cognitieve capaciteit, terwijl stemmingsvergelijking relatief moeiteloos gaat.


De manier waarop toegankelijke affectieve informatie iemands beoordelingen beïnvloedt, is afhankelijk van het soort beoordeling. Als de beoordelingstaak betrekking heeft op iemands subjectieve voorkeuren, zoals hoe aardig men iemand vindt, zal men eerder een affectieve boordeling van deze persoon hiervan van af laten hangen, in plaats van eerder gevormde relevante kennis uit het geheugen te raadplegen. Deze strategie komt echter weer minder voor als men gevraagd wordt naar meer objectieve beoordelingen over de ander, bijvoorbeeld over hoe blij iemand eruit ziet.


Marcus Maringer (Augsburg, 1971) promoveert tot doctor in de Psychologie. Hij voerde zijn onderzoek uit bij prof. dr. D.A. Stapel. Momenteel is Maringer postdoc aan de Universiteit Blaise Pascal in Frankrijk.

 

Datum en tijd: 17 januari 2008, 13.15 uur

Promovendus: M. Maringer

Proefschrift: Feeling one thing, seeing another. Emotion comparison effects in person perception

Promotor(es): prof.dr. D.A. Stapel

Faculteit: gedrags- en maatschappijwetenschappen

Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Informatie: tel. 00 33 473 406 252, e-mail: m.maringer@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:38

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...