Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Lymfeklieronderzoek bij darmkanker kan beter

09 januari 2008

De overleving van patiënten met darmkanker hangt nauw samen met de aanwezigheid van lymfeklieruitzaaiingen. Patiënten met lymfeklieruitzaaiingen worden na de operatie aanvullend behandeld met chemotherapie, bij patiënten zonder deze uitzaaiingen is dit niet nodig. UMCG-promovendus Wendy Kelder onderzocht hoe de stadiëring van de ziekte kan worden verbeterd, zodat effectiever behandeld kan worden.

Kelder toont aan dat bij het merendeel van de onderzochte patiënten tot 2002 niet voldoende lymfeklieren werden onderzocht. Hierdoor werden mogelijk lymfeklieruitzaaiingen gemist, waardoor een aantal patiënten niet de optimale behandeling kreeg. Met een eenvoudige aanpassing in de methode van het pathologisch onderzoek, werden meer lymfeklieren gevonden en onderzocht. Hierdoor werden ook meer uitzaaiingen aangetoond. Daarnaast kon met behulp van de schildwachtklier-procedure nauwkeuriger worden vastgesteld welke lymfeklieren nader onderzocht dienen te worden. Kelder stelt dat met deze procedure bij ongeveer een derde van de patiënten kleine uitzaaiingen gevonden worden, die bij routineonderzoek gemist zouden zijn. Nader onderzoek is nodig om de werkelijke betekenis van deze kleine uitzaaiingen te achterhalen.

 

Wendy Kelder (Oosterhesselen, 1976) studeerde geneeskunde te Groningen. Ze verrichtte haar promotieonderzoek in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en meerdere perifere ziekenhuizen in het noorden van Nederland. Kelder verrichtte haar onderzoek naast haar opleiding tot chirurg in het UMCG en het Martiniziekenhuis. /JW

 

Datum en tijd: 9 januari 2008, 14.45 uur

Promovendus: mw. W. Kelder

Proefschrift: Lymph node staging in colon cancer

Promotor(es): prof.dr. T. Wiggers

Faculteit: medische wetenschappen

Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Informatie: via Joost Wessels, UMCG, Communicatie, tel. 050-361 4464 / 361 2200, e-mail: j.r.l.wessels@bvl.umcg.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:37
printView this page in: English

Meer nieuws