Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Polderhoofdkanaal: contra-expertise overtuigt rechtbank

17 december 2007

De Friese Milieufederatie (FMF) heeft de Wetenschapswinkel voor Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd een korte contra-expertise te verrichten op de inschatting van het economisch belang van het opnieuw bevaarbaar maken van het Polderhoofdkanaal. De economische betekenis van dit zogenaamde Traject M van het Friese Merenproject is ingeschat in een rapport van de Grontmij (22 dec. 2004).

Het project Polderhoofdkanaal zoals voorgesteld zorgt, volgens de FMF, voor aantasting van internationaal beschermde natuurwaarden. Aantasting van dergelijke waarden is toegestaan als er sprake is van een groot maatschappelijk belang en als er geen alternatieven zijn voor de voorgestelde ingreep, zoals bijvoorbeeld een ander traject/tracé van het kanaal.

Deze contra-expertise heeft zich gericht op de economische betekenis van het Polderhoofdkanaal. Door de realisatie van dit kanaal lijken ongeveer 9 structurele arbeidsplaatsen gerealiseerd te worden. Of dit een groot of klein belang is, is vanuit de wetenschap moeilijk te zeggen. Maar, vooral in relatie met de omvang van de investering, lijkt de betekenis vrij bescheiden.

Lees hier de notitie "Het maatschappelijk belang van het Polderhoofdkanaal"

Lees hier het arrest van de Rechtbank Leeuwarden

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:42

Meer nieuws