Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Polderhoofdkanaal: contra-expertise overtuigt rechtbank

17 december 2007

De Friese Milieufederatie (FMF) heeft de Wetenschapswinkel voor Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd een korte contra-expertise te verrichten op de inschatting van het economisch belang van het opnieuw bevaarbaar maken van het Polderhoofdkanaal. De economische betekenis van dit zogenaamde Traject M van het Friese Merenproject is ingeschat in een rapport van de Grontmij (22 dec. 2004).

Het project Polderhoofdkanaal zoals voorgesteld zorgt, volgens de FMF, voor aantasting van internationaal beschermde natuurwaarden. Aantasting van dergelijke waarden is toegestaan als er sprake is van een groot maatschappelijk belang en als er geen alternatieven zijn voor de voorgestelde ingreep, zoals bijvoorbeeld een ander traject/tracé van het kanaal.

Deze contra-expertise heeft zich gericht op de economische betekenis van het Polderhoofdkanaal. Door de realisatie van dit kanaal lijken ongeveer 9 structurele arbeidsplaatsen gerealiseerd te worden. Of dit een groot of klein belang is, is vanuit de wetenschap moeilijk te zeggen. Maar, vooral in relatie met de omvang van de investering, lijkt de betekenis vrij bescheiden.

Lees hier de notitie "Het maatschappelijk belang van het Polderhoofdkanaal"

Lees hier het arrest van de Rechtbank Leeuwarden

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:13

Meer nieuws

 • 11 oktober 2019

  Down Under met Top Dutch (update)

  Na twee jaar hard werken stond het Groningse Top Dutch Solar Racing team zondag 13 oktober aan de start van de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Het team bestaat uit studenten van de Hanzehogeschool, de RUG en het Noorderpoort. Afgelopen...

 • 08 oktober 2019

  Walvissen op de korrel

  Genetica, daar had hij als student een hekel aan. En walvissen waren ook niet direct zijn lievelingsdieren. Toch is Per Palsbøll nu een wereldwijd expert in de genetica van walvissen. De man die genetische tagging introduceerde om individuele walvissen...

 • 03 oktober 2019

  Nieuwe leningvoorwaarden kunnen beschermen tegen overbevissing

  In de financiële sector zijn twee hervormingen mogelijk die de overgang naar een duurzame visserij kunnen versnellen. Het introduceren van duurzaamheidscriteria in de voorwaarden voor leningen en beursnotering zal de druk op het zeeleven verminderen...