Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

126 - Agnes Schaafsma benoemd in Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen

28 november 2007

Mw. drs. Agnes A.M. Schaafsma is per 1 november 2007 door minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen. Mw. drs. Schaafsma is rector van het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen. In de raad volgt zij mw. drs. G.A. Cramer op als het lid dat speciaal het vertrouwen van de universiteitsraad geniet. Haar benoemingstermijn loopt van 1 november 2007 tot 31 oktober 2011.

Agnes Schaafsma ( Leeuwarden, 1956) studeerde klassieke talen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1980 tot 2000 was zij als docent Klassieke Talen en (vanaf 1990) directielid verbonden aan het Maartenscollege in Groningen. In 2001 maakte ze de overstap naar het Willem Lodewijk Gymnasium. Mw. drs. Schaafsma heeft ruime ervaring in bestuur en management. Zij is onder andere lid van het bestuur van de Vereniging voor Rectoren van Zelfstandige Gymnasia en voorzitter van de stuurgroep Pegasus (onderwijsontwikkelproject van 35 samenwerkende zelfstandige gymnasia).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur en beheer van de universiteit door het College van Bestuur. De Raad telt een voorzitter en vier leden. Behalve mw. drs. Schaafsma zijn dat drs. G.H.B. Verberg (voorzitter), mw. dr. G. Lycklema à Nijeholt, ir. J. Oosterveld en mr. R.J. Hoekstra.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...