Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

126 - Agnes Schaafsma benoemd in Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen

28 november 2007

Mw. drs. Agnes A.M. Schaafsma is per 1 november 2007 door minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen. Mw. drs. Schaafsma is rector van het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen. In de raad volgt zij mw. drs. G.A. Cramer op als het lid dat speciaal het vertrouwen van de universiteitsraad geniet. Haar benoemingstermijn loopt van 1 november 2007 tot 31 oktober 2011.

Agnes Schaafsma ( Leeuwarden, 1956) studeerde klassieke talen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1980 tot 2000 was zij als docent Klassieke Talen en (vanaf 1990) directielid verbonden aan het Maartenscollege in Groningen. In 2001 maakte ze de overstap naar het Willem Lodewijk Gymnasium. Mw. drs. Schaafsma heeft ruime ervaring in bestuur en management. Zij is onder andere lid van het bestuur van de Vereniging voor Rectoren van Zelfstandige Gymnasia en voorzitter van de stuurgroep Pegasus (onderwijsontwikkelproject van 35 samenwerkende zelfstandige gymnasia).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur en beheer van de universiteit door het College van Bestuur. De Raad telt een voorzitter en vier leden. Behalve mw. drs. Schaafsma zijn dat drs. G.H.B. Verberg (voorzitter), mw. dr. G. Lycklema à Nijeholt, ir. J. Oosterveld en mr. R.J. Hoekstra.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws