Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

125 - Autonomie mogelijk gunstig voor regionale economie

27 november 2007

Autonomie heeft mogelijk een gunstig effect op de groei van een regionale economie. Dit blijkt uit onderzoek van de Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Fryske Nasjonale Partij. Autonome regio's groeien sneller dan andere regio's in de EU.

In het onderzochte model van de studenten Pieter Crucq en Hendrik Jan Hemminga van de RUG blijkt dat de economie van regio's in federale staten als Duitsland en België significant sneller groeit dan die van regio's in gedecentraliseerde staten als Nederland en Frankrijk. Bovendien is de gemiddelde groeivoet van de autonome regio’s per hoofd van de bevolking, na correctie van andere groeibepalende factoren, een half procent hoger dan die van de overige regio’s in de EU. Aangezien de gemiddelde groeivoet in de overige regio’s 1,7% bedraagt, is dit laatste percentage – hoewel statistisch niet significant - een aanzienlijk verschil. Een verklaring is dat een autonoom regionaal bestuur efficiënter is en meer verantwoording aan de lokale bevolking aflegt.

Er zijn echter ook nadelen aan meer autonomie, dan wel decentralisatie van overheidsbevoegdheden. Er kan bijvoorbeeld minder geprofiteerd worden van schaalvoordelen in de voorziening van publieke goederen en bij het innen van belastingen. Nederlandse provincies zijn voorts dermate klein dat de baten dit schaalniveau veelal overstijgen, terwijl lokale politici dit niet in hun afweging meenemen. Deze nadelen zorgen ervoor dat niet kan worden geconcludeerd dat decentralisatie altijd een gunstig effect heeft op de groei van de economie. Om de nadelen van decentralisatie zo gering mogelijk te houden, zijn in het rapport een aantal richtlijnen geformuleerd voor zo efficiënt mogelijke decentralisatie.

Het is de eerste keer dat in Europa het effect van autonomie en decentralisatie op de regionale economie met regionale data op zo'n grote schaal en over zo'n lange periode zijn onderzocht. In totaal zijn de groeicijfers van 192 regio’s in de landen België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden geanalyseerd over een periode van 25 jaar, namelijk van  1978–2002.

Rapportgegevens

Pieter Crucq and Hendrik-Jan Hemminga, Decentralization and Economic Growth per capita in Europe: University of Groningen, Science Shop of Economics and Business, EC 178, ISBN 978-90-5803-072-6

Noot voor de pers

Dr. J. Paul Elhorst, begeleider van het onderzoek, tel: 050 363 3893/7018, e-mail: j.p.elhorst@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws

 • 15 april 2019

  Marcel Timmer directielid bij het Centraal Planbureau

  Het CPB is voornemens om Marcel Timmer met ingang van 1 september 2019 te benoemen tot directielid van het Centraal Planbureau. Prof.dr. Timmer is sinds 2010 hoogleraar Economische groei en ontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar is hij...

 • 15 april 2019

  Fysische-geografisch veldwerk in Denekamp: The Lion Sleeps Tonight

  Jan Delvigne was al vroeg naar bed zoals altijd. Maar daar komt ie. Zachtjes gaat de deur naar de grote slaapzaal open. Een bril en baard komen de hoek om en bestuderen de stille slaapzaal. Ook daar zie ik voorpret: opgewonden fonkelen de ogen van Jan...

 • 09 april 2019

  Onze familie als magneet om te verhuizen

  Acht jaar geleden trok verhuisprofessor Clara Mulder in het spoor van een nieuwe liefde van Amsterdam naar Groningen. Opnieuw werd wetenschappelijke theorie dagelijkse praktijk. ‘Ik onderzoek onderwerpen waar iedereen mee te maken krijgt: relaties,...