Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

125 - Autonomie mogelijk gunstig voor regionale economie

27 november 2007

Autonomie heeft mogelijk een gunstig effect op de groei van een regionale economie. Dit blijkt uit onderzoek van de Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Fryske Nasjonale Partij. Autonome regio's groeien sneller dan andere regio's in de EU.

In het onderzochte model van de studenten Pieter Crucq en Hendrik Jan Hemminga van de RUG blijkt dat de economie van regio's in federale staten als Duitsland en België significant sneller groeit dan die van regio's in gedecentraliseerde staten als Nederland en Frankrijk. Bovendien is de gemiddelde groeivoet van de autonome regio’s per hoofd van de bevolking, na correctie van andere groeibepalende factoren, een half procent hoger dan die van de overige regio’s in de EU. Aangezien de gemiddelde groeivoet in de overige regio’s 1,7% bedraagt, is dit laatste percentage – hoewel statistisch niet significant - een aanzienlijk verschil. Een verklaring is dat een autonoom regionaal bestuur efficiënter is en meer verantwoording aan de lokale bevolking aflegt.

Er zijn echter ook nadelen aan meer autonomie, dan wel decentralisatie van overheidsbevoegdheden. Er kan bijvoorbeeld minder geprofiteerd worden van schaalvoordelen in de voorziening van publieke goederen en bij het innen van belastingen. Nederlandse provincies zijn voorts dermate klein dat de baten dit schaalniveau veelal overstijgen, terwijl lokale politici dit niet in hun afweging meenemen. Deze nadelen zorgen ervoor dat niet kan worden geconcludeerd dat decentralisatie altijd een gunstig effect heeft op de groei van de economie. Om de nadelen van decentralisatie zo gering mogelijk te houden, zijn in het rapport een aantal richtlijnen geformuleerd voor zo efficiënt mogelijke decentralisatie.

Het is de eerste keer dat in Europa het effect van autonomie en decentralisatie op de regionale economie met regionale data op zo'n grote schaal en over zo'n lange periode zijn onderzocht. In totaal zijn de groeicijfers van 192 regio’s in de landen België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden geanalyseerd over een periode van 25 jaar, namelijk van  1978–2002.

Rapportgegevens

Pieter Crucq and Hendrik-Jan Hemminga, Decentralization and Economic Growth per capita in Europe: University of Groningen, Science Shop of Economics and Business, EC 178, ISBN 978-90-5803-072-6

Noot voor de pers

Dr. J. Paul Elhorst, begeleider van het onderzoek, tel: 050 363 3893/7018, e-mail: j.p.elhorst rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws

 • 21 januari 2020

  Mijlpaal MICADO-instrument voor de Extremely Large Telescope

  MICADO, het eerste speciaal voor ESO’s Extremely Large Telescope (ELT) ontwikkelde camerasysteem, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Het MICADO-consortium is, samen met een groep van externe deskundigen van over de hele wereld, een week lang bijeen...

 • 17 januari 2020

  Weinig onvrede over AZC's, veel onvrede over de overheid

  Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben van 2016 tot 2019 meningen over asielzoekers onderzocht in een representatieve steekproef van meer dan 1.200 Nederlanders, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum...

 • 15 januari 2020

  Sterkste stijging gemeentelijke woonlasten sinds 2007

  De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar aanzienlijk sterker dan de inflatie. Huurders betalen 5,1 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. De afvalstoffenheffing stijgt met 5,9 procent sterk doordat veel gemeenten nu pas de verhoging van een...