Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

122 - Grote energiebesparing dankzij persoonlijke aanpak

27 november 2007

De regering wil huishoudens graag jaarlijks twee procent laten besparen op hun energiegebruik. Maar is dit haalbaar? Ja, ontdekte psychologe Wokje Abrahamse. Met een combinatie van informatie en feedback op maat, kunnen huishoudens maar liefst vijf procent besparen op hun energierekening. Abrahamse promoveert op 6 december 2007 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In het verleden is veelvuldig geprobeerd om het huishoudelijke energiegebruik te veranderen via gedragsbeïnvloeding. Maar ondanks de landelijke aandacht voor energiebesparing gebruiken huishoudens op jaarbasis steeds meer energie. Een onwenselijke situatie, gezien de afnemende voorraad fossiele brandstoffen en vooral ook het CO2 gehalte in de atmosfeer; oorzaak van het broeikaseffect.

Besparingstips

Abrahamse onderzocht hoe je huishoudens het beste kunt bewegen om energie te gaan besparen. Via een interactieve website kregen huishoudens energiebesparingstips die toegespitst waren op hun persoonlijke situatie. Ook kregen ze te zien hoeveel energie ze met deze tips konden besparen, gekoppeld aan een concreet besparingsdoel. Abrahamse: ‘Om zoveel mogelijk mensen aan te spreken hebben we de huishoudens hierbij gewezen op zowel het geldaspect als het milieuaspect.’

Vragenlijst

Om de tips toe te kunnen spitsen op de persoonlijke situaties van huishoudens, vulden proefpersonen eerst een uitgebreide vragenlijst in. Hierop waren verschillende categorieën te vinden, zoals verwarming, elektrische apparaten en persoonlijke hygiëne, maar ook categorieën die voor veel mensen minder voor de hand liggen als voedsel, vakanties en autogebruik. Op basis van hun antwoorden kregen deelnemers alleen besparingstips die op hun situatie van toepassing waren.

Feedback

Na enkele maanden ontvingen de huishoudens feedback over hun energiebesparingen. Huishoudens die deze informatie-op-maat kregen, gecombineerd met doelstelling en feedback, bespaarden inderdaad vijf procent op hun energiegebruik, terwijl huishoudens in een controlegroep in dezelfde tijd meer energie waren gaan gebruiken. Ook bleek dat de huishoudens uit de eerste groep meer besparingstips hadden toegepast, en dat ze een hoger kennisniveau hadden over energiebesparing, vergeleken met de controlegroep.

Meer inzicht

Abrahamse: ‘Het was leuk om te zien dat sommige deelnemers heel enthousiast meededen. Ze kwamen regelmatig met extra besparingstips. Wat daarbij ook erg belangrijk is, is om naast besparingstips ook uitleg te geven. Wat is CO2? Wat heeft veelvuldig energiegebruik voor gevolgen? Het is belangrijk om ook die informatie te bieden. Pas dan gaat het echt leven bij mensen.’

Energiebedrijven

Volgens Abrahamse kan een dergelijke aanpak via internet ook in de toekomst een belangrijke rol spelen bij energiebesparingen. ‘Je ziet ook dat steeds meer energiebedrijven kiezen voor een vergelijkbare aanpak’, aldus Abrahamse. ‘In Engeland heb je CO2 rekenmachines, zogenaamde carbon calculators, waarmee je kunt zien wat jouw persoonlijke impact is op het milieu.’

Curriculum vitae

Wokje Abrahams (Reitsum, 1977) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze voerde haar onderzoek uit bij het Heymans Instituut van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.Promotores zijn prof.dr. T. Rothengatter en prof.dr. C.A.J. Vlek. De titel van het proefschrift luidt: Energy conservation through behavioral change: examining the effectiveness of a tailor-made approach.

Na haar promotieonderzoek werd Abrahams postdoc aan de Universiteit van Surrey in Guildford, Engeland waar ze wederom onderzoek doet naar energiebesparing bij huishoudens.

Noot voor de pers

Meer informatie: Wokje Abrahamse, tel. +44 1483 68 66 69, e-mail: w.abrahamse@surrey.ac.uk  

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws