Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

121 - Omvangrijke subsidie voor Groningse farmaceuten

Ontwikkeling geneesmiddelen samen met TI Pharma
21 november 2007

De afdeling Farmacie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een subsidie van ruim zeven miljoen euro verworven. Met deze subsidie zullen de farmaceuten samen met het nieuwe Topinstituut (TI) Pharma en de Nederlandse farmaceutische industrie werken aan onderzoek van nieuwe geneesmiddelen.

In TI Pharma werken de Nederlandse universiteiten en de farmaceutische industrie – geldelijk gesteund door drie ministeries -samen aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. TI Pharma heeft een tweeledig doel: naast het stimuleren van de Nederlandse kenniseconomie wil het bijdragen aan de volksgezondheid door optimaal gebruik van wetenschappelijke kennis en innovatie.

De subsidie betreft een tiental projecten. Groningse farmaceuten zullen zich de komende jaren vooral richten op geneesmiddelen tegen kanker, hersenziekten en diabetes. Daarnaast zijn nieuwe vormen voor het toedienen van geneesmiddelen en de veiligheid van geneesmiddelen onderwerp van onderzoek. Het onderzoek kenmerkt zich door haar innovatief karakter wat tot uitdrukking komt in de toepassing van onderzoeksmethoden uit de bio- en nanotechnologie. Het project schept 16 hoogwaardige arbeidsplaatsen voor promovendi, analisten en gepromoveerde onderzoekers.

Noot voor de pers

Meer informatie: prof. dr. BHC Westerink, Directeur onderzoeksinstituut Farmacie

(Groningen Research Institute for Pharmacy), tel. 050-363 3307/7660, e-mail: b.h.c.westerink@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws

 • 17 april 2019

  Waarom bliksem vaak meermaals inslaat

  In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, slaat bliksem vaak meermaals in, maar de reden waarom een bliksemkanaal ‘hergebruikt’ wordt, is tot nu toe onopgehelderd. Recentelijk heeft een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Rijksuniversiteit...

 • 16 april 2019

  Na vier decennia nog altijd actief

  Op 29 maart hield het Zernike Institute of Advanced Materials een afscheidsymposium ter ere van Jeff de Hosson, hoogleraar Technische Natuurkunde. De Hosson ging eind 2018 met emeritaat, maar hij werkt door. Hij zit namelijk nog steeds vol nieuwe ideeën...

 • 16 april 2019

  Nieuwe technieken maken structurele verschillen in DNA zichtbaar

  Alle mensen hebben hetzelfde typisch ‘menselijke’ DNA. Maar er zijn ook verschillen tussen mensen, waardoor ieder van ons een uniek individu is. Onderzoek naar deze verschillen, die onder meer een rol spelen bij een groot aantal ziekten, richt zich...