Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

119 - Koninklijke Onderscheiding voor Bernard Stolte

22 november 2007

Op donderdag 22 november 2007 wordt prof.dr. B.H. Stolte gedecoreerd als Officier in de Orde van Oranje Nassau. Stolte is momenteel directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR) en tevens hoogleraar Byzantijns recht aan de RUG. Tijdens een informele bijeenkomst ontvangt Stolte de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester mr. M. Boumans MPM van de gemeente Haren. De bijeenkomst vindt plaats om 11.00 uur in het Harmoniegebouw te Groningen, alwaar de Faculteit Rechtsgeleerdheid gevestigd is.

Bernard Stolte (Roosendaal, 1949) is hoogleraar Byzantijns recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde rechten en klassieke talen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (thans Radboud Universiteit). Nadat hij in 1974 zijn studie klassieke talen cum laude had afgesloten, verbleef hij reeds een jaar aan het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR). In 1981 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een juridisch proefschrift over de jurist en classicus Henrik Brenkman (1681-1736). In 1993 werd Stolte aangesteld als hoogleraar in Groningen. Sindsdien gaf hij met groot succes leiding aan het onderzoek op het terrein van het Byzantijnse recht, waar de RUG reeds nationaal en internationaal vermaard was dankzij het werk van zijn voorgangers Scheltema, Van der Wal en Lokin.

Aangezien hij zowel classicus als rechtshistoricus is, heeft Stolte een bijzondere belangstelling voor de geschiedenis van juridische teksten, zowel voor hun overlevering als voor hun werking en culturele invloed. Deze belangstelling strekt zich uit van Romeinsrechtelijke papyri tot Byzantijnse juridische bronnen. Sinds 2001 is hij als enige Nederlander en rechtshistoricus actief in een Europees netwerk dat de inventarisering en ontsluiting met behulp van geavanceerde digitale fotografische technieken van Griekse palimpsesten tot doel heeft, waarvan vele zich in de Vaticaanse Bibliotheek bevinden.(Een palimpsest is een stuk perkament dat na afkrabbing van de oorspronkelijke tekst opnieuw is beschreven.) Mede door Stoltes werk is Groningen een aantrekkelijke partner voor toonaangevende centra voor rechtshistorisch onderzoek, zoals bij het Max Planck Instituut in Frankfurt en de Universiteit van Athene.

Wegens zijn grote wetenschappelijke prestige en internationale uitstraling en contacten werd Stolte per 1 september 2007 benoemd tot wetenschappelijk directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. Behalve deze eervolle positie bekleedde hij tal van andere functies binnen en buiten de universiteit. Zo was hij lid van het bestuur van de Faculteit Rechtsgeleerdheid (1984-1986) en vice-decaan (2001-2005) en voorzitter van de Volksuniversiteit Groningen (1994-2004).Ook was hij voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Nederlands Instituut in Athene.

Koninklijk Nederlands Instituut te Rome

Het KNIR biedt Nederlandse onderzoekers en studenten gelegenheid te werken met in Rome aanwezig studiemateriaal. Het werd opgericht in 1904 en wordt sinds 1991 beheerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Het werkterrein omvat de geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie van Rome en Midden-Italië. Bij de archeologie ligt het accent op de bewonings- en architectuurgeschiedenis van Rome en Centraal-Italië. Het onderzoek van kunstgeschiedenis omvat zowel de bouwkunst als de beeldende kunsten. De aandacht gaat vooral uit naar de samenhang tussen kunstvormen, historische context en interculturele relaties. Het geschiedkundig onderzoek bestrijkt een gevarieerd en breed terrein met als constante factor de belangstelling voor de intellectuele en culturele wisselwerking tussen Italië en Nederland.

Noot voor de pers

- Informatie: afdeling Communicatie RUG: tel. (050) 363 44 44 of communicatie@rug.nl.

- De uitreiking op donderdag 22 november door burgemeester mr. M. Boumans MPM van Haren vindt plaats om 11.00 uur in de Expositieruimte (zaal 1313/07) van het Harmoniegebouw (begane grond naast de Theaterzaal en tegenover de Weberfoyer)

- KNIR: http://www.knir.it

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws

 • 16 januari 2019

  Michelle Bruijn: 'Als burgemeester werkelijk woning wil sluiten, gebruikt hij zijn bevoegdheid verkeerd'

  De rechtbank moet gaan beslissen of de Almelose vrouw met haar vijf kinderen hun huis moeten verlaten vanwege een overtreding van de Opiumwet. De corporatie Beter Wonen is niet van plan over haar hart te strijken. Burgemeester Arjen Gerritsen zal evenmin...

 • 16 januari 2019

  Onafhankelijkheid WODC is geschaad

  Ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid proberen regelmatig om de inhoud van WODC-onderzoek te beïnvloeden. Belangrijke waarborgen in de relatie tussen JenV en het WODC om oneigenlijke beïnvloeding tegen te gaan schieten bovendien tekort...

 • 15 januari 2019

  Marc Hertogh: Eindoordeel over onafhankelijkheid WODC

  Loopt het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de leiband van het departement, of kan het onafhankelijk zijn werk doen? De commissie die zich over die vraag heeft gebogen spreekt zich dinsdag uit.