Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

104 - Rijksuniversiteit Groningen start wetenschapsforum op internet

Kennisdebat: wetenschap van en voor iedereen
09 oktober 2007

Wetenschap roept discussie op, zeker wanneer het gaat om actuele onderwerpen. Wat is er mooier dan een plek waar deskundigen én leken met elkaar kunnen discussiëren? Met ‘Kennisdebat’ heeft de Rijksuniversiteit Groningen zo’n ontmoetingsplaats ingericht op het internet. Op dinsdag 9 oktober 2007 gaat de site www.kennisdebat.nl van start. Er is een virtueel debat naar aanleiding van een lezing door Wubbo Ockels: gaan ruimtevaart en duurzaamheid wel samen? Op de site komt een filmpje van Wubbo Ockels waarin hij deze stelling verdedigt.

Verder is er een eerste webcast van Michael Koetter over het IFM en de crisis op de Amerikaanse huizenmarkt van het Global Development Team. Dit speciaal voor Kennisdebat opgerichte team onder leiding van Bart van Ark zal regelmatig op deze site bijdragen leveren over onder meer innovatie, arbeidsproductiviteit, China en Azië, de relatie tussen Europa en de VS of concurrentiekracht.

Resultaten onderzoek delen

Mede-initiatiefnemer Annette Scheepstra: ‘Er gebeurt zoveel leuk onderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen ! We willen dat graag delen met een groter publiek.’ Daarom presenteren Groningse wetenschappers op Kennisdebat interessante visies en degelijke achtergrondinformatie voor alle belangstellende leken, journalisten, scholieren uit het studiehuis en collega-onderzoekers. Het publiek wordt uitgenodigd te reageren, omdat juist bij interactiviteit iedereen gebaat is. Scheepstra: ‘Er is veel onderzoek gedaan, maar de resultaten zijn vaak niet bekend bij een breder publiek en spelen dan ook nauwelijks een rol in het maatschappelijke debat. Hier hopen wij met Kennisdebat iets aan te veranderen.’

Interactief en stimulerend

Bij Kennisdebat wordt de discussie gevoerd en gevoed door wetenschappers én bezoekers. Wetenschappelijke kennis leidt immers geregeld tot debat. Niet alleen is de betrouwbaarheid is soms een punt van discussie (bijvoorbeeld bij klimaatmodellen), maar ook de gevolgen van wetenschappelijke kennis (wat betekent het dat ziekterisico’s te meten zijn?) of de ethische implicaties van onderzoek (levensverlenging versus levenskwaliteit). Het publiek kan zelf meningen geven, discussies inzetten, reageren op stellingen, blogs volgen of meedoen aan polls.  

Spectrum

Kennisdebat richt zich op het gehele wetenschappelijke spectrum, zowel alfa, bèta, gamma als biomedisch. Het betreft vooral onderzoek waarin Groningse wetenschappers uitmunten en dat zo bijdraagt aan actuele thema’s in het (maatschappelijke) debat. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer energie, poolonderzoek en klimaatsverandering, meertaligheid in het onderwijs, schone chemie en de toekomst van het Noorden. Kennisdebat volgt de actualiteit en sluit ook aan bij andere activiteiten van de universiteit: lezingen van Studium Generale Groningen, het tv-programma ‘Adams Appel’, Broerstraat 5 (het magazine voor afgestudeerden), persberichten en de wekelijkse Opinie van wetenschappers op de homepage.

Drie lagen

Kennisdebat heeft steeds wisselende onderwerpen, die zijn uitgewerkt in een structuur van drie lagen. Eerst vindt de bezoeker toegankelijke, beknopte informatie. Via deze laag kan doorgelinkt worden naar verdiepende achtergrondkennis, waarbij ook de mediakeuze (audio, video, slideshow) kan verschillen. De derde laag, ten slotte, betreft het ‘onversneden’ wetenschappelijke werk. Er is een verwijsstructuur naar documenten waarop inzichten zijn gebaseerd of gerelateerd. Dit zijn publicaties van wetenschappers en anderen, bijvoorbeeld proefschriften en artikelen.

Initiatiefnemers en partners

Kennisdebat wordt gemaakt door de Wetenschapswinkels, Studium Generale Groningen, de Universiteitsbibliotheek en de afdeling Communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen . Verder is er samenwerking met diverse externe partners zoals Kennislink, waar ook wetenschappelijke informatie toegankelijk wordt voor een breed publiek. Verder zijn er contacten (en links) met de Groninger Internet Courant, Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Chemisch Weekblad en andere media.  

Meer informatie

- Annette Scheepstra, Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie, tel. (050) 363 5826, a.j.m.scheepstra@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...