Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

097 - Europa steunt initiatief voor Europese lerarenopleiding

17 september 2007

De Europese Unie ondersteunt een initiatief van het Universitair Onderwijscentrum van de Rijksuniversiteit Groningen (UOCG) om een Europese masteropleiding voor leraren te starten. Studenten van die lerarenopleiding worden op verschillende universiteiten in Europa opgeleid en lopen ook stage op scholen in verschillende landen. De EU financiert twee projecten die moeten leiden tot een dergelijke lerarenopleiding.

Prof. dr. Adriaan Hofman, directeur van het UOCG:"Internationalisering is een duidelijke trend in Europa. Niet alleen op de universiteit, maar ook in het voortgezet onderwijs. Deze opleiding bereidt de toekomstige leraren daar op voor. Ook aan zittende docenten biedt het de mogelijkheid om zich verder te bekwamen."

Verbreding

Het UOCG wil samen met andere Europese universiteiten een European master ontwikkelen voor de lerarenopleiding.Dat is een ingewikkeld proces, omdat elk Europees land daar andere regelgeving voor heeft.Hofman: "Het is niet de bedoeling om eenvormigheid te creëren. Integendeel zelfs. Wij denken dat toekomstige leraren er juist baat bij hebben te leren van de verschillen in cultuur, vakinhoudelijke aanpak en didactiek tussen landen. Dat verbreedt hun horizon en geeft hen de mogelijkheid hun leerlingen meer te bieden."

Strikte regelgeving

De Europese Unie heeft nu twee projecten beloond die dit initiatief ondersteunen. In het eerste project wordt gezocht naar mogelijkheden om studenten stages te laten lopen op scholen in verschillende landen. Dat gaat niet zomaar, omdat in sommige landen het stage lopen aan strikte regelgeving is gebonden. Bovendien moet een student wel goed begeleid kunnen worden op verschillende locaties. Dit project zoekt daar oplossingen voor. Doel is dat volgend schooljaar de eerste studenten ook op scholen in het buitenland gaan stage lopen.

Internationaal curriculum

Het tweede project is gericht op de ontwikkeling van een curriculum voor een Europese masteropleiding voor leraren. Er moet een structuur worden ontwikkeld waarbij studenten onderdelen van het curriculum op verschillende universiteiten kunnen volgen. Hofman: "Het curriculum moet uit te voeren zijn op de verschillende Europese universiteiten met behoud van de sterke elementen van de partners. "

Het initiatief van het UOCG sluit aan bij de plannen van de commissie Rinnooy Kan. Daarin wordt gesteld dat het niveau van lerarenopleidingen omhoog moet. Ook kan het initiatief tegemoet komen aan de wens van een grote groep scholen om gezamenlijk masteropleidingen voor leraren 'in te kopen'.

Het UOCG werkt in dit project samen met universiteiten en scholen in Hongarije, Spanje, Duitsland, Tsjechië, Estland, Finland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland werkt het UOCG samen met het Dr. Nassau College in Assen.

Meer informatie:

Prof. dr. Adriaan Hofman, directeur UOCG

Dr. Jan Folkert Deinum, projectleider

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...