Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

094 - Koninklijke Onderscheiding voor Bert Creemers

07 september 2007

Op vrijdag 7 september 2007 wordt prof.dr. H.P.M. Creemers gedecoreerd als Officier in de Orde van Oranje Nassau. Gedurende zijn gehele wetenschappelijke carrière speelde hij een leidende rol bij de onderwijsresearch. Zijn onderzoek en ideeën hebben blijvende invloed gehad op het onderwijs in Nederland en daarbuiten. Tijdens een afscheidssymposium in de Nieuwe Kerk te Groningen ter ere van zijn emeritaat ontvangt Creemers de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester drs. J. Wallage van de gemeente Groningen om 16.45 uur.

Hubertus Peter Maria (Bert) Creemers (Montfort, 1942) was van 1975-2007 hoogleraar onderwijskunde aan de RUG en sinds 2002 tevens decaan van de Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Hij studeerde Pedagogiek en Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde in 1974 aan de Universiteit Utrecht.

Daarnaast was Creemers van 1978-2002 directeur van het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION). Onder zijn leiding werd het GION internationaal toonaangevend, met opdrachten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Als medeoprichter van de Vereniging voor Onderwijsresearch speelde Creemers een essentiële rol bij het onderzoek van educatie. Ook maakte hij zich verdienstelijk bij de opleiding van nieuwe generaties van onderwijsonderzoekers, onder meer door zo’n vijftig promovendi te begeleiden, van wie negen vervolgens zelf hoogleraar werden. Creemers was medeoprichter van het landelijke Interuniversitaire Centrum voor Onderwijsonderzoek (ICO), een door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen erkende onderzoekschool. Hiervan was hij ruim tien jaar onderwijsdirecteur.

Het nationale en internationale onderwijsveld is onder invloed van de onderwijsresearch drastisch veranderd. Inzichten zoals die van Creemers hebben bijgedragen aan beslissingen over de voortzetting van integratie van kleuter- en lagere school, de verdere integratie van speciaal en regulier onderwijs en de herziening van het voortgezet onderwijs. Verspreiding van onderwijswetenschappelijke ideeën gebeurde ook door het Onderwijskundig Lexicon en het Handboek Schoolorganisatie en Management, tijdschriften die werden opgericht door Creemers.

Ook internationaal had Creemers een inspirerende en leidende rol, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van het International Congress for School Effectiveness and School Improvement en het tijdschrift Educational Research and Evaluation. Baanbrekend was zijn werk The Effective Classroom en zijn meer dan 300 wetenschappelijke artikelen. Tot slot nam Creemers in 2002 het initiatief tot een opleiding van studenten uit vooral Zuid-Amerika, Afrika en Azië tot International Master of Science. Elk jaar worden op deze manier circa twintig studenten onderricht in de onderwijseffectiviteit, kennis die zij meenemen naar hun land van herkomst.

Noot voor de pers

Informatie: afdeling Communicatie RUG: tel. (050) 363 44 44 of communicatie@rug.nl .

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws