Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

091 - Nieuwe techniek kan transplantatielevers beter bewaren

04 september 2007

Via een nieuwe bewaarmethode, Hypotherme Machinale Perfusie (HMP), kunnen levers beter bewaard worden voor transplantatie. Hierdoor kan de vitaliteit van de levers na transplantatie vergroot worden. Dit kan er toe leiden dat meer levers gedurende langere tijd geschikt zijn voor transplantatie, wat de wachttijden voor een transplantatie kan bekorten. Dit blijkt uit onderzoek van Nils ’t Hart van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij promoveert 12 september 2007 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Tot nu toe worden organen meestal bewaard via een cold-storage techniek, op een statische manier met gebruik van koude in combinatie met een speciale bewaarvloeistof. Het bewaren van organen via machinale preservatie biedt betere mogelijkheden; het leidt tot een grotere vitaliteit van de organen, waardoor organen van oudere donoren of marginale organen toch geschikt zijn voor transplantatie.

Bewaartermijn

Een neveneffect is dat de preservatieduur iets verlengd kan worden. Voor nieren is inmiddels een dergelijke techniek, Hypotherme Machinale Perfusie, in enkele centra in gebruik. De voordelen van HMP zijn dat het orgaan constant met vloeistof wordt doorstroomd, afvalstoffen worden afgevoerd en dat tijdens de bewaartijd de organen met nutriënten of medicamenten zijn te bewerken. Daarnaast kan het orgaan tijdens preservatie al op vitaliteit beoordeeld worden. Dit laatste punt is een belangrijk voordeel ten opzichte van de cold-storage techniek omdat het hiermee mogelijk wordt een inschatting te maken van de vitaliteit van het orgaan.

HMP voor levers

Nils ’t Hart onderzocht hoe deze techniek toegepast kan worden voor levers. Uit zijn onderzoek blijkt dat HMP inderdaad de bewaarmethode voor levers kan verbeteren. De winst van HMP ten opzichte van de cold-storage techniek bleek te zitten in de effectieve uitwas van donorbloed en de continue toevoer van zuurstof. Tevens traden er geen schadelijke neveneffecten op. Verder kan de leverfunctie of eventuele schade aan de lever beoordeeld worden door monsters te nemen van de perfusie vloeistof; dit geeft de chirurg meer objectieve informatie.

Bewaartechniek

Door de verbeterde bewaartechniek kan het aantal donoren vergroot worden doordat meer levers geschikt kunnen zijn voor transplantatie. Ook kunnen de levers langere tijd gebruikt worden voor transplantatie. ’t Hart geeft aan dat uit vervolgonderzoek dient te blijken onder welke omstandigheden de HMP-techniek nader geoptimaliseerd kan worden en kan worden toegepast in de kliniek.

Curriculum Vitae

Drs. N.A. ’t Hart (Groningen, 1972) studeerde geneeskunde in Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de afdeling Chirurgie van het UMCG. Hij promoveert tot doctor in de Medische Wetenschappen bij prof. dr. R.J. Ploeg. De titel van zijn proefschrift is: ‘Improving liver preservation: new strategies in liver procurement and preservation’. Hij is thans in opleiding tot Patholoog in het UMCG.

Noot voor de pers

Nadere informatie: via Joost Wessels, Bureau Voorlichting UMCG, tel. (050) 361 4464 of (050) 361 2200, e-mail: j.r.l.wessels@bvl.umcg.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws