Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

079 - Veiligheid bij thuisbeademing

Ervaringsdeskundige studenten winnen scriptieprijs
10 juli 2007

Vierdejaarsstudenten Heerko Groefsema en Gerard Biemolt krijgen vanmiddag een prijs uitgereikt voor de beste scriptie van het vak ICT Management en Consultancy van de opleiding Technische Bedrijfskunde. De prijswinnende scriptie gaat over Veiligheid bij thuisbeademing met behulp van domotica. Domotica is de technologie waarmee alle elektrische toestellen in een woning met elkaar communiceren en is zo een hulpmiddel voor personen met een functiebeperking. De scriptieprijs wordt vanmiddag uitgereikt om 16.15 uur in de Mediacentrale op het Helperpark in Groningen.

Groefsema en Biemolt weten waarover zij spreken. Groefsema moet zelf beademd worden en rijdt daarom in een speciale rolstoel. Biemolt is zijn buddy en helpt hem al jaren. Gisteren werd in het rapport ‘Meedoen met beperkingen’ door het Sociaal en Cultureel Plan Bureau nog geconstateerd dat de achterstand van gehandicapten op het gebied van wonen, werken, inkomen en vrije tijd nog steeds groot is. Gehandicapten hebben nog steeds problemen om mee te komen in het regulier onderwijs. Groefsema en Biemolt laten zien dat het in het Noorden ook anders kan.

Zorg speerpunt van onderzoek

De scriptieprijs wordt om 16.15 uur in de Mediacentrale overhandigd door prof.dr.ir. Hans Wortmann (http://www.bdk.rug.nl/medewerkers/J.C.Wortmann/), voorzitter van het ICT Platform (www.rug.nl/ictplatform) van de RUG, hoogleraar Business Information Systems aan de Faculteit Bedrijfskunde(www.rug.nl/fbk) en voormalig vice-president research&development bij Baan. De zorg vormt een van de belangrijke speerpunten in het onderzoek aan de Faculteit. In het ICT Platform RUG werken verschillende faculteiten samen aan interfacultair ICT-gerelateerd onderzoek. ICT in de zorg is een onderwerp waaraan meerdere faculteiten werken.

Seminar

Het seminar van vanmiddag gaat over zorgdomotica en is georganiseerd door het project I2Care (www.rug.nl/ictplatform/i2care) van de RUG en het Zorg Innovatie Forum. Beide organisaties richten zich op de innovatie van de zorg in Noord-Nederland. Studenten Technische Bedrijfskunde hebben dit jaar gekeken naar de zorg infrastructuur in Noord Nederland.

Noot voor de pers

Informatie: John van Meurs, projectleider I2care, tel. 050-363 38 64.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws

 • 23 april 2019

  Van paperclip tot patent

  Hoe kan het dat een albatros niet te pletter slaat als hij landt? Of dat zijn grote vleugels niet breken als gevolg van de luchtweerstand? Volgens de wetten van de aerodynamica zou je dat verwachten. Professor Eize Stamhuis heeft echter ontdekt dat...

 • 15 april 2019

  Marcel Timmer directielid bij het Centraal Planbureau

  Het CPB is voornemens om Marcel Timmer met ingang van 1 september 2019 te benoemen tot directielid van het Centraal Planbureau. Prof.dr. Timmer is sinds 2010 hoogleraar Economische groei en ontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar is hij...

 • 04 april 2019

  Physical Internet en de kansen voor duurzamere logistiek van e-commerce

  Het Physical Internet (PI) is een toekomstvisie op geheel open en verbonden logistieke netwerken, waarbij fysieke, digitale, operationele en financiële verbondenheid centraal staan. Uitwisseling tussen logistieke partijen, bundeling van bezorgingen...