Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

077 - Oprichting Benelux-afdeling AIS

04 juli 2007

Sinds kort heeft de Association for Information Systems (AIS) een afdeling in de Benelux. De AIS is de internationale beroepsvereniging voor wetenschappers en professionals die werkzaam zijn in het vakgebied informatiesystemen. Wereldwijd kent de AIS ongeveer 5.000 leden. Voorzitter van het Benelux-bestuur is Egon Berghout, hoogleraar Information Systems aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De AIS is een belangrijke initiatiefnemer achter vele wetenschappelijke conferenties. Tevens is de organisatie bekend van bijvoorbeeld het AIS-curriculum, waarmee opleidingen zich kunnen vergelijken en de uitgebreide informatiebron. Het Benelux-bestuur bestaat uit de volgende personen:

President: Egon Berghout

Prof. dr. Egon Berghout is hoogleraar Information Systems aan de Rijksuniversiteit Groningen en associate partner bij adviesbureau M&I/Partners in Amersfoort. Egon Berghout is gespecialiseerd in efficiency- en effectiviteitsproblemen in de informatievoorziening, zoals investeringsbeslissingen en uitbestedings­vraagstukken. Op dit gebied heeft hij vele organisaties geadviseerd en is hij auteur van een groot aantal publicaties. Hij is bestuurslid van de Europese Conferentie op het gebied van het evalueren van IT en verbonden aan de postdoctorale Controllersopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Tilburg. Hij heeft Bestuurlijke Informatiekunde gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en is gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft. Hij is werkzaam geweest bij Philips, Océ van der Grinten, en de London School of Economics and Political Science.

Secretary: Hans Weigand

Dr. Hans Weigand is Associate Professor Informatica aan de Universiteit van Tilburg. Hij geeft verschillende colleges op het gebied van informatica en informatiekunde, en begeleidde een aantal proefschriften. Een rode draad in zijn onderzoek is het communicatieaspect van informatiesystemen. Dit onderzoek is mede vormgegeven in diverse Europese projecten en samenwerkingsverbanden met Nederlandse bedrijven. Hans Weigand is senior lid van de onderzoeksschool CentER (voor economisch onderzoek) en bestuurslid van de onderzoeksschool SIKS (Informatie- en Kennissystemen). Hij heeft meer dan 80 beoordeelde artikelen gepubliceerd in internationale tijdschriften en conferenties en is lid van de redactieraad van het tijdschrift Data & Knowledge Engineering.

Treasurer: Jos van Hillegersberg

Prof. dr. Jos van Hillegersberg is hoogleraar Informatiesystemen en vakgroepvoorzitter IS & Change Management bij Management en Bestuur aan de Universiteit Twente. Hij werkt aan onderzoeksprojecten naar ontwerp en implementatie van systemen die samenwerking in netwerken van bedrijven verbeteren. Voorbeelden zijn de toepassing van service-architectuur in de financiële wereld en de ontwikkeling van software-agents voor logistiek. Hij is projectleider van Diploma, een project in het Bsik project Transumo gericht op de toepassing van multi-agent systems in transport. Hij is ook themaleider van het Supply chain integration thema binnen Transumo. Eerder werkte hij voor meer de 15 jaar bij de Rotterdam School of Management/ Erasmus Universiteit, aan onderwerpen zoals component based software systems, ERP, IT management, global outsourcing en agent systems voor supply chains. Hij werkte ook meerdere jaren in het bedrijfsleven. Bij AEGON was hij component manager bij de implementatie van een Internet Bank. Bij IBM werkte hij aan kunstmatige intelligentie en expert systemen.

President-Elect: Jan Vanthienen

Prof dr. Jan Vanthienen is licentiaat-doctorandus in de toegepaste economische wetenschappen en de beleidsinformatica en doctor in de toegepaste economische wetenschappen te Leuven. Hij is als hoogleraar beleidsinformatica verbonden aan de onderzoekseenheid Kwantitatieve Beleidsmethoden en Beleidsinformatica van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn onderzoeksgebieden zijn: informatie- en kennismanagement, business intelligence en business rules, en analyse en ontwerp van informatiesystemen. Hij is mede-oprichter van het Leuven Institute for Research in Information Systems (LIRIS), en lid van AIS, ACM, IEEE Computer Society en Studiecentrum Automatische Informatieverwerking (SAI). Hij publiceerde meer dan 100 artikelen in gereviewde internationale tijdschriften en proceedings van conferenties. Hij is titularis van de PricewaterhouseCoopers E-Business leerstoel en co-titularis van de Microsoft Research Chair on Intelligent Environments, beide aan de K.U. Leuven.In het verleden was hij co-chair van de European Conference on Verification and Validation of Knowledge Based Systems (EuroVaV).

President At-Large: Yao-Hua Tan

Prof. dr. Yao-Hua Tan is hoogleraar Electronic Business bij de Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was ook Reynolds gasthoogleraar bij de Wharton Business School van de University of Pennsylvania. Zijn belangstelling gaat uit naar samenwerkingsvormen in de zakelijke electronic commerce; de rol van vertrouwen als facilitator voor bedrijfsdeelname aan electronic commerce; door ICT gefaciliteerd elektronisch onderhandelen en contracteren; en naar het gebruik van kunstmatige intelligentie-technieken voor het automatiseren van bedrijfsprocedures voor internationale handel.

Noot voor de pers

Informatie: prof. dr. E.W. Berghout, tel. 050 - 363 3721; e.w.berghout@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws

 • 24 april 2019

  Peter Verhoef nieuwe decaan Faculteit Economie en Bedrijfskunde

  Het faculteitsbestuur is verheugd aan te kondigen dat Peter Verhoef door het College van Bestuur is benoemd als nieuwe decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB). Hij begint op 1 juni 2019 voor een periode van vier jaar.

 • 23 april 2019

  Van paperclip tot patent

  Hoe kan het dat een albatros niet te pletter slaat als hij landt? Of dat zijn grote vleugels niet breken als gevolg van de luchtweerstand? Volgens de wetten van de aerodynamica zou je dat verwachten. Professor Eize Stamhuis heeft echter ontdekt dat...

 • 15 april 2019

  Marcel Timmer directielid bij het Centraal Planbureau

  Het CPB is voornemens om Marcel Timmer met ingang van 1 september 2019 te benoemen tot directielid van het Centraal Planbureau. Prof.dr. Timmer is sinds 2010 hoogleraar Economische groei en ontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar is hij...