Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

070 - Netwerkanalyse draagt bij aan inschatting recidivegevaar tbs-ers

SCRIPTIEPRIJS SOCIOLOGIE
15 juni 2007

De afstudeerscriptie van de Groningse sociologiestudente Lydia Pomp wordt door haar opleiding bekroond met de Prof. Gadourek-scriptieprijs. Lydia Pomp deed voor de scriptie onderzoek aan een model voor netwerkanalyse, dat samen met andere methoden gebruikt wordt bij het inschatten van de recidivekans van tbs-patiënten.

 

Lydia Pomp werkte verder aan een model dat werd ontwikkeld in het Groningse forensisch psychiatrisch centrum Dr. S. van Mesdag. Het model, dat Forensisch Sociale Netwerk Analyse (FSNA) wordt genoemd, levert een bijdrage aan het bepalen van de kans dat een tbs-patiënt tijdens verlof of na ontslag opnieuw de fout ingaat. In opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen gaat het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie dit model vanaf 1 september 2007 landelijk implementeren in samenwerking met alle tbs-klinieken en de landelijke reclassering.

 

Beter inzicht

De dynamiek in het sociale netwerk van een patiënt speelt in de meerderheid van de gevallen een belangrijke rol in de aanloop tot het tbs-delict. Door dit netwerk in het verleden en het heden op gestructureerde wijze in kaart te brengen, krijgt de behandelaar een beter inzicht in de rol die de leden van het netwerk spelen in het leven van de patiënt. Positief of negatief. Dit inzicht maakt duidelijk waarop de behandeling zich inzake het sociale netwerk moet richten, met als doel de recidivekans te verkleinen.

 

Verwachtingspatronen vergelijken

Lydia Pomp werkte verder aan de FSNA door een theoretisch model te ontwikkelen waarmee kan worden vastgesteld wat, aan een kant, een patiënt van zijn sociale netwerk verwacht en wat, aan de andere kant, het netwerk van de patiënt verwacht op het gebied van waardering, affectie, gunsten, et cetera. Ook de status die een patiënt in dat netwerk denkt te hebben, wordt verduidelijkt.

Door na te gaan in hoeverre beide verwachtingspatronen overeenkomen, wordt duidelijk welke stressoren het functioneren binnen het sociale netwerk kan opleveren. Stressoren die de kans op recidive mogelijk verhogen. Binnen de behandeling kunnen deze gegevens worden ingezet door samen met de patiënt en het netwerk te werken aan het wederzijds bijstellen van de eisen die men binnen netwerk stelt.

Vanuit het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie zal Lydia Pomp middels een promotieonderzoek verder werken aan dit model.

 

De uitreiking zal plaatsvinden op donderdag 21 juni om 15.30 uur in de Gadourekzaal in het Boumangebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, Grote Rozenstraat 31, Groningen.

 

Noot voor de pers

Meer informatie:

 • Prof.dr. Siegwart Lindenberg,Sociologie RUG, tel: (050) 363 6204/7398, e-mail: S.M.Lindenberg@rug.nl
 • Petra de Maar, stafmedewerker Communicatie FPC Dr. S. van Mesdag, tel: (050) 522 1231
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws

 • 24 september 2018

  Keurig groen gedrag kan sociaal verrekte ongemakkelijk zijn

  Waarom is het zo moeilijk een heilig boontje te zijn? Jan Willem Bolderdijk over zijn onderzoek naar de schurende randjes van duurzaam gedrag.

 • 17 september 2018

  Pesten is een probleem van ons allemaal

  Van leerkrachten wordt veel verwacht; naast een stimulerend academisch klimaat, moeten ze er ook voor zorgen dat er niet gepest wordt in de klas. Ze zijn echter niet voldoende opgeleid om pesten effectief aan te kunnen pakken. Bovendien ontbreekt er...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...