Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

069 - Elektrische stimulatie effectief bij angina pectoris

12 juni 2007

Als de hartspier niet voldoende bloed toegevoerd krijgt, ontstaat een drukkend gevoel of pijn op de borst. Angina pectoris heet deze aandoening, die veelal met medicijnen, dotteren en/of een bypassoperatie bestreden wordt. Elektrische neurostimulatie (ENS) is een effectieve therapievorm voor gevallen waarin de gebruikelijke behandelingen niet voldoen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Jessica de Vries van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij promoveert op 20 juni 2007 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Angina pectoris is een vervelend, drukkend gevoel achter het borstbeen, meestal uitgelokt door inspanning. Patiënten hebben vaak het gevoel alsof er een olifant op hun borst staat. De aandoening ontstaat door zuurstoftekort in de hartspier, vanwege bloedvatvernauwing. Bloedvatvernauwing wordt onder meer veroorzaakt door roken, overgewicht en hoge bloeddruk.

Elektrische neurostimulatie

Veel toegepaste therapieën zijn medicatie (zoals bloeddrukverlagers), dotterbehandeling en bypassoperatie. Echter, bij ongeveer één op de acht patiënten zijn deze standaardbehande­lingen niet toereikend. In deze gevallen wordt gesproken van refractaire angina pectoris. Voor deze patiënten bestaan aanvullende therapeutische mogelijkheden, waaronder elektrische neurostimulatie (ENS). Dit kan gebeuren met behulp van plakkers op de borst. Een andere manier is een inwendige, implanteerbare vorm: ruggenmergstimulatie waarbij een elektrode op het ruggenmerg geplaatst wordt.

Meer lucht, minder pijn

Uit het onderzoek van De Vries blijkt dat beide vormen van elektrische neurostimulatie effectieve behandelingen zijn bij patiënten met refractaire angina pectoris. De pijnklachten verminderen en ook het zuurstoftekort in het hart neemt af. Deze positieve effecten zijn zowel op de korte als de lange termijn merkbaar, en zowel bij patiënten met een acute vorm van angina pectoris als bij patiënten met een chronische vorm. Tot de groep patiënten met acute angina pectoris behoren ook de patiënten met een infarct. Deze patiënten hebben na een primaire dotterbehandeling ook baat bij elektrische neurostimulatie.

Betere doorbloeding

Elektrische neurostimulatie zorgt voor een verbetering van de doorbloeding van de kransslagaders. Dit is belangrijk omdat kransslagaders zorgen voor bloedtoevoer naar een gebied van het hart dat bij angina pectoris te weinig zuurstof krijgt. Met behulp van een elektrode wordt de doorbloeding driemaal daags een uur gestimuleerd. De elektrode wordt onder plaatselijke verdoving ingebracht.De bijbehorende batterij wordt geplaatst onder volledige verdoving.

Voorzichtigheid geboden

Een probleem uit de dagelijkse praktijk met ENS is het implanteren van verschillende elektrische instrumenten in een mens. Deze therapievorm zal in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, aangezien enerzijds meer patiënten ENS gebruiken en anderzijds het aantal patiënten met een pacemaker of een 'implantable cardioverter defibrillator' (ICD) groeit. De Vries beschrijft in haar proefschrift een veilige implantatie van een combinatie van elektrische apparaten, maar benadrukt ook dat het gebruik van een combinatie van elektrische apparaten eerst nog moet worden onderzocht in een grote studiepopulatie. Totdat deze resultaten bekend zijn, moet er met grote voorzichtigheid gehandeld worden, stelt De Vries, en moet elke patiënt individueel beoordeeld worden.

Curriculum vitae

Jessica de Vries (Groningen, 1979) studeerde geneeskunde te Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek bij het Thoraxcentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool GUIDE. De Vries promoveert tot doctor in de Medische Wetenschappen bij prof.dr. M.J. Staal en prof.dr. F. Zijlstra. De titel van het proefschrift is: 'Developments in electrical neurostimulation for angina'.

Noot voor de pers

Nadere informatie: via Joost Wessels, Bureau Voorlichting UMCG, tel. (050) 361 4464 of (050) 361 2200, e-mail: j.r.l.wessels@bvl.umcg.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 15 mei 2019

  Adviezen Van Rijn raken RUG hard

  De adviezen van de Commissie Van Rijn met betrekking tot de bekostiging van het hoger onderwijs hebben voor de RUG als brede klassieke universiteit grote gevolgen. De voorgestelde verschuiving van geld ten gunste van bèta-techniek gaat ten koste van...

 • 14 mei 2019

  Aantal kinderen met diabetes type 1 verdubbeld

  Het aantal kinderen dat per jaar de diagnose diabetes mellitus type 1 krijgt, is in de afgelopen dertig jaar verdubbeld. Dat concludeert Angelien Spaans-Hummelink in haar proefschrift.