Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

062 - Onderwijs Research Dagen 2007 in Groningen

29 mei 2007

Van 6 t/m 8 juni 2007 vinden in Groningen de Onderwijs Researchdagen 2007 plaats, het jaarlijkse congres voor iedereen uit Nederland en Belgie die onderwijsonderzoek uitvoert, die de resultaten van onderwijsonderzoek gebruikt of daarin geinteresseerd is. Tijdens deze dagen zullen ruim 500 onderzoekers hun bevindingen presenteren.

Onderzoek van onderwijs vindt plaats vanuit een toegepast perspectief: het vermeerderen van onze kennis over het onderwijs, met het oog op het optimaliseren van de onderwijspraktijk. De keuze voor het thema van de 34e editie van de ORD, ‘Zorgvuldig en Veelbelovend Onderwijs’, hangt daar direct mee samen en past in de Groningse traditie van onderzoek naar effectief onderwijs. Het gaat daarbij om de zorg voor en begeleiding van leerlingen in het onderwijs. Niet alleen de zogenaamde risicoleerlingen, maar ook de leerlingen die minder uit hun talent halen dan mogelijk is. Daarnaast gaat het om de vraag of nieuwe, veelbelovende aanpakken aantoonbaar doeltreffend zijn.

Deze editie van de ORD kent dan ook veel presentaties van onderzoek naar de – al dan niet effectieve - zorg voor leerlingen, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er veel aandacht voor bijvoorbeeld onderzoek naar pesten in het onderwijs, naar allerlei vormen van het nieuwe leren, naar het leren van docenten en naar burgerschapsvorming.


Lezingen
Verschillende internationale en nationale experts verzorgen lezingen. Robert Slavin, de grondlegger van veel gebruikte programma’s in de voor- en vroegschoolse educatie, leidt het congres in. De Australische onderwijspsycholoog Paul Chandler zal in zijn lezing ingaan op de effecten van meer gestructureerde versus meer open vormen van leren, waarbij tevens wordt nagegaan of dergelijke effecten anders uitpakken voor meer en minder getalenteerde leerlingen. En de Schotse hoogleraar Higher Education Dai Hounsell wijdt zijn keynote aan de vraag hoe effectieve leeromgevingen in het hoger onderwijs er uit zien.


Opening
Het conges wordt op 6 juni om 13:00 geopend door burgemeester Jacques Wallage, die een speciale band heeft met het onderwijs en in de opening het belang van het thema zal benadrukken: niet bang zijn om veelbelovende vernieuwende aanpakken te omarmen, maar tegelijkertijd altijd oog houden voor de opbrengsten.

Het congres wordt georganiseerd door het GION, Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, onder auspiciën van de Vereniging voor Onderwijs Research en het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek. Het GION is onderdeel van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.


Noot voor de pers
Meer informatie: Simone Doolaard, tel. (050) 363 6660, e-mail: ord2007@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws