Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

026 - Nieuw systeem om handschriften te identificeren

06 maart 2007

Het lijkt op iets uit Crime Scene Investigation: software die via een stukje handgeschreven tekst de dader van een misdrijf kan opsporen. Dankzij Marius Bulacu, onderzoeker bij Kunstmatige Intelligentie aan de Rijksuniversiteit Groningen, kan dit binnenkort werkelijkheid worden. Zijn methode om handschriften te identificeren is momenteel de beste ter wereld. Hij promoveert op 15 maart 2007.

'Handschriftanalyse is van groot belang bij het oplossen van misdaden', legt Bulacu uit. 'Er is bijvoorbeeld een miltvuurbrief ontvangen met een handgeschreven adres, of een brief waarin losgeld wordt geëist. Vervolgens wil de politie natuurlijk weten of dit geschreven is door een eventuele verdachte. Daarbij gebruiken ze een forensisch expert. Die vergelijkt het handschrift met dat van de verdachte en zegt vervolgens of het gaat om dezelfde persoon. Maar dit is een subjectief proces. Bovendien kan de expert bevooroordeeld zijn. Met onze software heeft hij een hulpmiddel om zijn oordeel te onderbouwen. Ook kan een stukje tekst vergeleken worden met eerder opgeslagen handschriften uit een database.'

Twee methodes

De software van Bulacu is gebaseerd op twee verschillende methodes om handschriften te identificeren. 'Allereerst kijken we naar de schuinheid, ronding en kromming van de letters. Ten tweede kijken we naar het voorkomen van bepaalde algemene vormen in het handschrift. Wat er geschreven is, maakt dus niet uit voor de identificatie.

Goede resultaten

Bulacu deed vervolgens tests met een database waarin de handschriften van 900 mensen verwerkt zijn. 'In 90% procent van de gevallen kan de computer aangeven wie iets geschreven heeft. In de overige gevallen zit de computer er vaak heel dichtbij. Niemand heeft nog zulke goede resultaten behaald.'

Wat het systeem ook bijzonder maakt is de mate van automatisering. 'Bij de methodes die andere onderzoeksgroepen ontwikkelen moet je vaak zelf de verschillende letters uitknippen. Dat hoeft bij ons niet. 'Maar', voegt Bulacu er aan toe, 'identificatie via handschriften zal nooit het niveau halen van de vingerafdruk of de irisscan. Het zal dus nooit in het paspoort toegepast gaan worden.'

Arabische en middeleeuwse handschriften

Bulacu heeft niet alleen westerse handschriften ge ї dentificeerd, maar ook Arabische. 'Dat is iets lastiger, omdat bij Arabisch schrift er minder schuin geschreven wordt. Daardoor bevat het handschrift minder persoonspecifieke kenmerken.'Toch zijn de resultaten bijna even goed als bij westerse handschriften. Deze toepassing wordt daarom door terrorismebestrijders met belangstelling gevolgd.

'Wat we ook willen doen is kijken of we deze software bij historisch onderzoek kunnen gebruiken.' Dankzij de computer kunnen er grote aantallen (veelal anonieme) middeleeuwse documenten met elkaar vergeleken worden, waardoor historici belangrijke aanwijzingen krijgen over hun herkomst.

Inhoud herkennen

Bulacu: 'De volgende stap in het onderzoek is uitzoeken hoe we precies ons systeem kunnen gebruiken voor forensisch en historisch onderzoek. Werkt het in de praktijk? Is er behoefte aan?' Bulacu zelf gaat nu zijn tanden zetten in het herkennen van de inhoud van handgeschreven teksten. 'Dus niet: wie heeft het geschreven, maar: wat is er geschreven. Dat is veel lastiger en er is ook veel meer concurrentie op dat gebied. Ik hoop elementen uit mijn identificatieonderzoek hierbij te gebruiken, maar in feite moet ik weer helemaal opnieuw beginnen.'

Curriculum Vitae

Marius Bulacu (1973) studeerde natuurkunde aan de Universiteit van Boekarest. In 2002 begon hij zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn promotor is prof.dr. L. Schomaker. De titel van zijn proefschrift luidt: Statistical Pattern Recognition for Automatic Writer Identification and Verification.

Noot voor de pers

Nadere informatie: Marius Bulacu, tel. (050)363 6399 (werk), e-mail: bulacu@ai.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws