Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Proefschrift: 'Kosten van vergrijzing opvangen door verhoging pensioengerechtigde leeftijd'

06 februari 2007

Onzekerheid over het moment van overlijden is door macro-economen altijd op een simpele wijze gemodelleerd: de kans op overlijden is constant, onafhankelijk van de leeftijd. In het eerste deel van zijn proefschrift ontwikkelt Ward Romp een macro-economisch model dat wel rekening houdt met een hogere kans op overlijden naarmate men ouder wordt. Met dit model analyseert hij de gevolgen van de vergrijzing op economische groei en het pensioenstelsel.

Ward Romp
Ward Romp

Romp onderzocht de rol van de demografische opbouw en verandering van de bevolking in de verdeling van baten en lasten over de bestaande en toekomstige generaties. Daarbij tracht hij antwoord te geven op vragen als: hoe kunnen we in macro-economische zin rekening houden met de link die bestaat tussen verschillende generaties? Wat zijn de effecten van vergrijzing op de economische groei, de pensioenleeftijd en het pensioenstelsel? Hoe kunnen we ons pensioenstelsel aanpassen om de kosten van vergrijzing te beperken en wat zijn de welvaartseffecten voor de verschillende generaties?

Het blijkt onder andere dat de pensioensystemen in de meeste West-Europese landen nog steeds dusdanig zijn dat het voor een nutmaximaliserend rationeel individu optimaal is om met pensioen te gaan in het eerste jaar waarin aanspraak kan worden gemaakt op een pensioenuitkering. Verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd is daarom het beste alternatief om de kosten van de vergrijzing op te vangen, concludeert Romp.

Curriculum vitae
Ward Romp (Harderwijk, 1976) studeerde economie in Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij SOM. Hij promoveert op 15 februari 2007 (16.15 uur) tot doctor in deeconomische wetenschappen bij prof.dr. B.J. Heijdra en prof.dr. J. de Haan. De titel van het proefschrift is: Essays on dynamic macroeconomics. The role of demographics and public capital. Romp gaat verder met zijn onderzoek, dat gefinancierd wordt door Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement).

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws