Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Proefschrift: 'perspectieven van de landbouw in Togo'

01 februari 2007

Sinds vele jaren werken onderzoekers van het Centre for Development Studies van de RUG samen met onderzoekers uit West Afrika op het gebied van voedselveiligheid. Verschillende Afrikaanse onderzoekers zijn inmiddels aan de Groningse Universiteit gepromoveerd.

Kokou Koumagli Djagni is de eerste promovendus uit Togo. Hij deed onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering van de landbouw in zijn land. Djagni onderzocht de katoenteelt in de Région des Savanes, in het noorden van Togo, op basis van statistische gegevens, interviews en enquêtes. Hij hoopt dat zijn proefschrift nuttig zal zijn voor politieke besluitvormers om zowel de voedselproductie te verbeteren als het inkomen van de boeren te vergroten.

In het midden van de jaren 1980 nam de regering van Togo het besluit de landbouwsector te liberaliseren. Djagni concludeert dat de monopoliepositie van de door de regering aangestuurde katoenorganisatie SOTOCO in stand is gebleven. De staat lijkt bovendien weinig te doen om het belang van de kleine boeren te behartigen. Onder het mom van liberalisering is het inkomen van de kleine boeren eerder af- dan toegenomen.

De perspectieven van de boeren zijn dan ook weinig rooskleurig. Dat komt door het monopolie van de nationale overheid, maar ook door de oneerlijke concurrentie van de geïndustrialiseerde landen die hun katoen met subsidies op de wereldmarkt brengen. Hoewel de katoenteelt dus nauwelijks rendabel is, stappen de boeren niet over op andere gewassen. Djagni heeft een grondige analyse uitgevoerd van de achterliggende oorzaken en formuleert aanbevelingen tot verbetering van de positie van de landbouw in zijn land, zoals bijvoorbeeld de daarvoor noodzakelijke verbetering van de infrastructuur van Togo.

Curriculum vitae
Kokou Koumagli Djagni (Togo, 1960) heeft zijn studie als landbouwkundig ingenieur verricht aan de Université de  Lomé in Togo en zijn voortgezette studies in rurale economie aan de Ecole Nationale Supérieure Agronomique in Montpellier, Frankrijk. Hij was jarenlang als senior onderzoeker verbonden aan het nationale onderzoeksinstituut "Institut Togolais de Recherche Agronomique". Thans is hij werkzaam bij het "International Center for Soil Fertility and Agricultural Development IFDC" met standplaats Cotonou in Bénin.

Hij promoveert op 8 februari 2007 (16.15 uur) tot doctor in de bedrijfskunde bij prof.dr. C. Schweigman. De titel van het proefschrift is: Capacité d'ajustement des exploitatations agricoles aux processus de liberalisation de la filière cotonniere au Togo. Djagni ontving een beurs uit het RUG Fellowship Programme.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51

Meer nieuws