Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

017 - Succesvol experiment met digitaal proefstuderen

07 februari 2007

In november 2006 hebben vijftig leerlingen uit de bovenbouw van het VWO zich in de elektronische leeromgeving Brainbox verdiept in ‘Geluk’ en ‘Diabetes’. Als de leerlingen deze cursus met succes hebben afgerond, krijgen ze van hun school studiepunten en van de RUG een certificaat. Op het Comeniuscollege in Leeuwarden hebben 17 leerlingen meegedaan aan de webklas filosofie. Zij krijgen op 9 februari 2007 om 10.00 uur als eersten dit certificaat op het Comeniuscollege, locatie Aldlan.

De cursussen waren ontwikkeld met medewerking van het filosofisch instituut en de Faculteit der Medische Wetenschappen in Brainbox (Blackboard voor scholen). Op deze wijze konden leerlingen kennismaken met het vak filosofie en de studie medicijnen. Het doel was een indruk te geven wat het betekent om deze studies te volgen. Per week konden de leerlingen opdrachten maken, teksten lezen, filmpjes bekijken, materiaal inleveren en digitaal vragen stellen aan een virtuele docent. De filosofieleerlingen leverden aan het eind van de cursus een essay in over ‘Geluk’. De cursus over ‘Diabetes’ werd afgesloten met een toets.

‘Pittiger’

Zowel leerlingen als WO- en VO-docenten hebben met veel plezier in de elektronische cursus gewerkt. Toch vonden sommige geneeskundedeelnemers dat het wel wat ‘pittiger’ had gemogen. Daar tegenover staat dat een aantal filosofieleerlingen na afloop meedeelde dat ze bijna twee keer zoveel tijd kwijt waren geweest als begroot. Op basis van de ervaringen zullen de courses worden aangepast en verbeterd.

Uitbreiding RUG-activiteiten

De webklas is volgens de betrokken medewerkers een zinvolle uitbreiding van de aansluitings- en voorlichtingsactiviteiten van de RUG. De kwaliteit en het niveau van de aangeboden informatie was hoog. De leerlingen krijgen door hun actieve betrokkenheid en inzet een dieper inzicht in de aard van een studie en wat er van studenten gevraagd wordt. Mogelijk wordt het experiment uitgebreid naar meer studierichtingen.

Noot voor de pers

Meer informatie: Jan Kok, Universitair Onderwijscentrum Groningen, tel. (050) 363 6617 / 2000 of j.kok@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws

 • 16 april 2019

  Nieuwe technieken maken structurele verschillen in DNA zichtbaar

  Alle mensen hebben hetzelfde typisch ‘menselijke’ DNA. Maar er zijn ook verschillen tussen mensen, waardoor ieder van ons een uniek individu is. Onderzoek naar deze verschillen, die onder meer een rol spelen bij een groot aantal ziekten, richt zich...

 • 11 april 2019

  Marije Coster promoveert op de poëzie van tijdgenoten van Mohammed

  Op 18 april promoveert Marije Coster aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen op haar proefschrift met de titel The good, the bad, and the ugly: Allegiance and authority in the poetical discourse of...

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...