Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

004 - RUG en UMCG blij met goede beoordeling opleiding Tandheelkunde

15 januari 2007

Een internationale visitatiecommissie van de QANU heeft de kwaliteit van de drie tandheelkunde-opleidingen in Nederland (Amsterdam, Nijmegen en Groningen) beoordeeld. De tandheelkunde-opleiding in Groningen scoort hierin tot volle tevredenheid, zoals blijkt uit het rapport. Ook in de Elsevier-enquête die eerder dit jaar werd gepubliceerd, scoorde de opleiding uitstekend. Zowel in 2005 als in 2006 beoordeelden studenten in Elsevier de Groningse opleiding als de beste van Nederland.

De QANU-visitatiecommissie (Quality Assurance Netherlands Universities) beoordeelde drie opleidingen op 21 aspecten. Groningen krijgt het predicaat 'uitstekend' bij de zwaarwegende vraag hoe de eindkwalificaties van de opleiding aansluiten bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk worden gesteld. Van de andere punten worden er niet minder dan veertien met een 'goed' beoordeeld, vijf aspecten met een 'voldoende', twee (hoeveelheid personeel en studierendement) krijgen een 'onvoldoende'. Aspecten die met ‘goed’ worden beoordeeld, zijn onder andere belangrijke punten als 'kwaliteit van het personeel', 'studiebegeleiding', 'samenhang van het studieprogramma', 'toetsen en beoordelen' en 'interne kwaliteitszorg'.

Hoog niveau
Hoewel de kwaliteit van de opleiding op dit moment hoog is, acht de commissie het aantal beschikbare stafleden in Groningen onvoldoende om dit peil op de lange termijn te waarborgen. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) geven als verklaring dat de financiering van de opleiding in Groningen door de overheid tot voor kort achter liep bij die van de twee andere opleidingen. 'Dankzij de grote inzet van de medewerkers slaagde de Groningse opleiding er toch in om dit hoge niveau te bereiken,' zegt prof.dr. S. Poppema, voorzitter van het faculteitsbestuur Medische Wetenschappen. 'Recent is bovendien de financiering aanzienlijk verbeterd. Dat biedt uitstekende perspectieven voor de toekomst.'Teamconcept
Kenmerkend voor de Groningse opleiding is het teamconcept in samenhang met patiënt-geörienteerd onderwijs. De universitaire opleiding Tandheelkunde werkt nauw samen met de hbo-opleiding Mondzorgkunde. Beide opleidingen worden onder één dak verzorgd door het Academisch Centrum Mondzorg Groningen. Tandartsen en mondhygiënisten leren zo van meet af aan met elkaar samenwerken. Het teamconcept is nergens zo ver doorgevoerd als in Groningen. Het is zo succesvol dat het ministerie van OCW landelijke invoering wenselijk acht.

Rendement
Bij het studierendement schonk de visitatiecommissie veel aandacht aan het eerste jaar van het nieuwe onderwijsprogramma. Zoals al naar voren was gekomen in de vooraf uitgevoerde 'zelfstudie', constateert de commissie dat het rendement ervan te laag was. Tandheelkunde is echter onmiddellijk een onderzoek gestart naar de oorzaak. De commissie heeft er vertrouwen in dat dit zal leiden tot een verhoging van het rendement. In een reactie op het rapport wijst de opleiding er overigens op dat er in de volgende studiejaren weinig studie-uitval is. Over de hele studie gerekend, stijgt het rendement uiteindelijk tot gemiddeld 85 procent, het hoogste percentage in het land.

Noot voor de pers
Meer informatie: prof.dr. S. Poppema, decaan Faculteit der Medische Wetenschappen, tel.: (050) 361 6161, e-mail: s.poppema@med.umcg.nl of via de afdeling Voorlichting UMCG, tel.: (050) 361 2200.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:26

Meer nieuws

 • 19 februari 2019

  Microbioom heeft directe invloed op suikerstofwisseling en diabetesrisico

  Het microbioom, de micro-organismen in onze darmen, heeft een directe invloed op de suikerstofwisseling en het risico op diabetes. Onderzoekers van onder meer het Universitair Medisch Centrum Groningen en de universiteit van Oxford (VK) tonen dit aan...

 • 12 februari 2019

  UMCG start onderzoek naar tevredenheid vrouwen over hun borsten

  Drie afdelingen van het UMCG starten een onderzoek naar de tevredenheid van vrouwen over hun borsten. Het gaat hierbij om vrouwen die nooit geopereerd of behandeld zijn aan hun borsten. Met de resultaten van dit onderzoek wil de afdeling plastische...

 • 12 februari 2019

  Eredoctoraten voor Titia de Lange en Philipp Blom

  De Rijksuniversiteit Groningen reikt tijdens de lustrumweek in juni 2019 eredoctoraten uit aan prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom. Historicus Blom ontvangt het eredoctoraat op voordracht van prof. dr. Ann-Sophie Lehmann van de Faculteit der...