Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

116 - Record aantal eerstejaars studenten in studiestad Groningen

31 oktober 2006

Dit jaar zijn in Groningen elfduizend studenten begonnen aan een nieuwe studie bij de Hanzehogeschool Groningen of de Rijksuniversiteit Groningen. Zowel aan de hogeschool als aan de universiteit steeg het aantal nieuwe studenten met 6,6 procent ten opzichte van vorig jaar. In totaal studeren er nu zo'n 46.000 studenten in Groningen, het hoogste aantal ooit. De twee onderwijsinstellingen samen bieden de keus uit een in Nederland ongeëvenaard aanbod: tweehonderdvierenveertig studierichtingen. De RUG heeft 60 bachelor- en 115 masteropleidingen, de Hanzehogeschool heeft 57 bachelor-, 6 master- en 6 voortgezette opleidingen.

In Groningen is één op de vijf stadjers student. Daarom heeft de stad een veelkleurige jongerencultuur en zijn er allerlei mogelijkheden voor sport, cultuur en ontspanning. Om in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de Groningse innovatie- en kennisinfrastructuur hebben de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Groningen in 2005 in het Akkoord van Groningen besloten gezamenlijk ruim een half miljard euro te investeren. Daarvan gaat ruim 350 miljoen euro naar nieuwe voorzieningen voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Hanzehogeschool Groningen
De totale groei van het aantal studenten op Hanzehogeschool Groningen is 6,6 procent. Er studeren nu meer dan 21.000 studenten aan de hogeschool, een nieuw record. Het aantal nieuwkomers is 6.222 studenten, ook het hoogste aantal tot dusver. De grootste stijgers zijn te vinden bij de Pedagogische Academie, de Academie voor Sociale Studies, Academie Minerva en de Academie voor Popcultuur.
De meeste nieuwe studenten komen van de havo en het mbo, de overigen stromen in vanuit vwo en universiteit. Uiteraard is er ook een grote groep buitenlandse studenten die op de Hanzehogeschool Groningen een bachelor- of een masterstudie volgt.
Uit onderzoek is gebleken dat de Hanzehogeschool Groningen van heel Nederland de meeste doorstromers naar het wetenschappelijk onderwijs heeft: 16,8%. De Groninger Schakel Garantie vervult hierin een belangrijke rol; deze zorgt ervoor dat studenten zonder veel tijdverlies kunnen overstappen van Hanzehogeschool Groningen naar Rijksuniversiteit Groningen.

Rijksuniversiteit Groningen
Het aantal studenten dat zich aan de start van dit studiejaar voor de eerste keer bij de RUG inschreef, bedroeg op 1 oktober precies 5034. Dat zijn er 313 meer dan vorig jaar op dezelfde datum, oftewel een stijging van 6,6 procent. De grootste groeiers zijn te vinden bij Farmacie, Levenswetenschappen en Bedrijfskunde. Bij de laatste stijgen vooral de Engelstalige opleidingen. In totaal stonden er op 1 oktober 25.068 studenten bij de Rijksuniversiteit ingeschreven. Zowel het totale aantal als het aantal eerstejaars zijn recordgetallen.
Van de nieuwe studenten zijn er 3.915 begonnen met de propedeuse. De anderen zijn voor het merendeel studenten die vanuit het hbo zijn doorgestroomd naar een universitaire opleiding of naar een schakelprogramma dat voorbereidt op een master. Ook zitten in deze groep studenten van elders die in Groningen een masteropleiding gaan volgen. Het aantal buitenlandse studenten steeg afgelopen jaar met bijna 20 procent naar 1.775. Van het totale aantal ingeschreven studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen is nu 51,4 procent vrouw, een lichte stijging ten opzichte van het cijfer van vorig jaar (51,1 procent).

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws