Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

114 - Koninklijke Onderscheiding voor scandinavist Swanson

31 oktober 2006

Bij zijn afscheidscollege op 31 oktober 2006 wordt prof.dr. A.M. Swanson benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Swanson is hoogleraar Scandinavische taal- en letterkunde bij de Faculteit der Letteren van de RUG. Locoburgemeester dhr. mr. F. de Vries reikt de onderscheiding uit in de Aula van het Academiegebouw om 17.00 uur.

Alan Mauritz Swanson (Chicago, VS 1941) studeerde vergelijkende-literatuurwetenschap en scandinavistiek aan de universiteiten van Indiana en Chicago. Daarnaast studeerde hij muziekgeschiedenis aan de universiteit van Stockholm in Zweden. In 1973 promoveerde hij aan de universiteit van Chicago.Swanson doorliep zijn wetenschappelijke carrière in Zweden (Universiteit van Stockholm), de Verenigde Staten (onder meer bij Roosevelt University, Indiana University, Valparaiso University en Brigham Young University) en Engeland (Cambridge University).

In 1992 werd hij benoemd tot hoogleraar Scandinavische Taal- en Letterkunde bij de Faculteit der Letteren te Groningen. Van 1994-2000 was hij tevens gasthoogleraar van de Universiteit Gent. Hij gaf enthousiast leiding aan zijn vakgroep en afdeling, ook in de moeilijke perioden van krimp. Swanson slaagde er zeer goed in de contacten tussen scandinavisten te verstevigen. Hij bevorderde de samenwerking met de afdelingen Scandinavisch van de zusteruniversiteiten te Amsterdam en Gent, daarbij geholpen door zijn gasthoogleraarschap in Gent. Ook zette hij zich vanaf het begin van zijn Groningse periode enthousiast in voor de Scandinavische Vereniging (ca. 80 leden), waarvan hij voorzitter was. Hij onderhield contacten met Scandinavische ambassades en met andere voor de Scandinavische cultuur belangrijke instanties. De waardering daarvoor blijkt ook uit de aanwezigheid van de consul van Denemarken en de ambassadeurs van Zweden en Noorwegen bij dit afscheidscollege.

Behalve een grote algemene kennis ontwikkelde Swanson een specialisme op het gebied van het Zweedse toneel van de achttiende eeuw, het Zweedse toneelarchief en de opera in en buiten Zweden. Zijn bijzondere belangstelling geldt Mozart en de geschiedenis van de uitvoering van diens opera’s. Zowel in zijn werk als hoogleraar als daarbuiten is Swanson groot kenner en liefhebber van muziek, in het bijzonder kerkmuziek en koormuziek (in zijn jeugd was hij zelf lid van het domkoor van Sheffield, Verenigd Koninkrijk). Hij is zelf componist en onderhoudt een nauwe relatie met musici en balletspecialisten in Nederland en de Verenigde Staten. Swanson verzorgt geregeld lezingen over muziek en theater, bijvoorbeeld via de onderzoeksschool Geesteswetenschappen Groningen, de landelijke Onderzoeksschool Mediëvistiek, het Instituut voor Cultuur-Wetenschappelijk Onderzoek Groningen, en het Mediëvistengenootschap Emo Groningen.

In het kader van zijn grote muzikale belangstelling moeten ook Swansons activiteiten voor het Roder Jongenskoor genoemd worden. Hij vertaalde onder meer teksten ten behoeve van cd’s, waardoor de internationale uitstraling van het koor werd gestimuleerd. Ook was hij bij uitstek gekwalificeerd om het Jongenskoor, waarin hij in de jaren negentig heeft gezongen, te adviseren. Verder heeft Swanson zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de Lutherse Kerk in Groningen. Hij stond deze gemeente bij in een lastige periode van reconstructie en wederopbouw, onder meer bij de representatie van de Lutherse gemeente naar buiten toe. Tot slot ontplooide hij activiteiten in het kader van de openmonumentendagen en was voorzitter van de commissie ter restauratie van het orgel van de Lutherse Kerk.

Noot voor de pers

Informatie: afdeling Communicatie RUG: tel. (050) 363 54 45 of communicatie@rug.nl. Het afscheidscollege begint om 16.00 uur.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws