Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Hoe werkt acupunctuur?

09 oktober 2006

Hoe werkt acupunctuur? Janneke Eppenga spitte de wetenschappelijke literatuur door en zette de bevindingen op een rij in een zojuist verschenen rapport van de Wetenschapswinkel Biologie. In haar onderzoek beperkte zij zich tot pijnbestrijding, omdat daar het meeste over bekend is. Haar resultaten wijzen op een betrokkenheid van het centraal zenuwstelsel, niet alleen de hersenen, maar ook het ruggenmerg. Traditionele verklaringen van acupunctuur zijn gebaseerd op het bestaan van speciale anatomische structuren, zoals acupunctuurpunten en meridianen. Het bewijsmateriaal voor deze structuren is niet overtuigend.

Acupunctuur is een populaire alternatieve behandelingsmethode met een breed toepassingsgebied. Behalve stimulatie met naalden zijn andere technieken, zoals massage en elektrische stimulatie in zwang. Net als bij andere alternatieve geneeswijzen wordt er naar verhouding weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar acupunctuur.

De belangrijkste vraag is natuurlijk of het werkt, en zo ja hoe goed en bij welke kwalen. Vrijwel even belangrijk is de vraag hoe het werkt. Binnen de groep alternatieve therapeuten en hun klanten is grote behoefte aan dit soort informatie. Niet uit oogpunt van betrouwbare informatie over acupunctuur, maar ook om prioriteiten voor verder onderzoek te kunnen stellen.

Klinisch onderzoek naar de effectiviteit van acupunctuur is moeilijk te realiseren, omdat acupunctuur geen pil is, die je tegelijkertijd met een neppil kunt testen in een dubbelblind onderzoek. In dit onderzoek gekozen voor een andere vraagstelling: welke meetbare fysiologische effecten zijn aangetoond en hoe verhouden deze zich tot pijnbeleving? Welke hypothesen kunnen op grond van deze bevindingen worden geformuleerd? Het blijkt, dat er meerdere hersengebieden geactiveerd kunnen worden bij acupunctuur pijnbehandelingen. Van een aantal is de betrokkenheid bij verwerking van pijnsignalen bekend. Daarnaast is verdoving door acupunctuur in verband gebracht met neurotransmitters, endogene opiaten en een lokaal mechanisme in het ruggenmerg. Het laatste biedt geen verklaring voor pijnreductie die langer aanhoudt dan de behandeling duurt. Op basis van wat er tot nog toe bekend is kunnen wel voorzichtige hypothesen geformuleerd worden. Deze zullen door nader onderzoek moeten worden uitgediept.

Janneke Eppenga, Pijnbestrijding met acupunctuur. Fysiologische aspecten en hypothesen. Rapport 69, Wetenschapswinkel Biologie, oktober 2006.

www.rug.nl/wewi

Nadere informatie: Maureen Butter, tel 0622403931

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:42

Meer nieuws

 • 24 april 2018

  Surfen door de natuurkunde

  Niemand heeft Einstein nog op een fout kunnen betrappen, verandering van omgeving levert nieuwe ideeën op en het is onwaarschijnlijk dat er ooit een Theorie van Alles komt. En dat is maar goed ook, want het zou saai zijn wanneer we alles begrijpen....

 • 13 april 2018

  Nationale Roadmap: subsidies voor Groningse onderzoeksfaciliteiten

  Het Bestuur van NWO heeft tien aanvragen in de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur gehonoreerd, voor een totaalbedrag van €138 miljoen. De (deels) Groningse faciliteiten ATHENA, KM3Net, NEMI, Ruisdael Observatory en...

 • 13 april 2018

  Maria Antonietta Loi ontvangt Physica prijs 2018

  Physica prijs 2018 naar hoogleraar Maria Antonietta Loi