Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

104 - Koninklijke Onderscheiding voor audioloog Hero Wit

27 september 2006

Bij zijn afscheidscollege op 26 september 2006 wordt prof.dr.ir. H.P. Wit benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Wit is emeritus-hoogleraar audiologie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Burgemeester drs. R.W. Munniksma (gemeente Aa en Hunze) reikt de onderscheiding uit in de Aula van het Academiegebouw.

Prof.dr.ir. Hero Piet Wit (Stadskanaal, 1944) behaalde in 1969 de onderwijsbevoegdheid MO-B natuurkunde en in 1971 het doctoraaldiploma technische natuurkunde aan de RUG. Zijn studie combineerde hij met een fulltime aanstelling als docent scheikunde, wiskunde en natuurkunde in Emmeloord en Groningen. Van 1972-1976 verrichtte hij zijn promotieonderzoek bij prof.dr. H. de Waard in Groningen, hetgeen in 1976 resulteerde in het proefschrift ‘Rare earth impurities in ferromagnetic metals studied with Mössbauer spectroscopy’. Vanaf 1977 was Wit verbonden aan het Audiologisch Institu+ut van de KNO-afdeling van het Academisch Ziekenhuis Groningen (nu UMCG). Als klinisch fysicus-audioloog was hij betrokken bij patiëntenzorg, onderwijs en onderwijs.

Wit beschikt over uitmuntende didactische vaardigheden, wat hem uitstekend in staat stelde de kennis van zijn (moeilijke) vakgebied over te dragen op studenten en anderen. Hij heeft veel kunnen bijdragen aan de opleiding van medisch studenten en arts-assistenten KNO. Naast zijn aanstelling bij het ziekenhuis heeft hij verscheidene jaren enkele uren per week les gegeven bij de opleiding logopedie in Groningen. Verder is hij betrokken geweest bij de oprichting van de Stichting Beroepsopleiding Audiologie in 2000. In het kader hiervan heeft hij een belangrijke taak verricht in de creatie van de (enige) HBO-opleiding Audiologie bij Fontys Hogescholen in Eindhoven.

Wit heeft zich een getalenteerd onderzoeker op het gebied van de audiologie betoond. Hij is (co)auteur van meer dan honderd wetenschappelijke publicaties en heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan onze kennis van fundamentele mechanismen in het gehoor- en evenwichtsorgaan. De laatste tien jaar heeft zijn onderzoek zich geconcentreerd op patho-fysiologische mechanismen van de ziekte van Ménière. Vermeldenswaard is verder de internationale samenwerking tussen hem en collega’s op het gebied van zogeheten otoakoestische emissies (geluiden die door het oor zelf worden gemaakt).

Ook buiten zijn directe werkomgeving heeft Wit zich verdienstelijk gemaakt. Hij is sinds 1995 enthousiast lid van Golfclub ‘De Semslanden’ te Gasselternijveen, waar hij ook organisatorisch actief is, onder meer als voorzitter. Verder is hij lid van de Rotary Club Groningen-Oost, waarvan hij eveneens voorzitter is geweest. Tot slot heeft hij zich, vooral in de jaren tachtig, ingezet voor de Gronings-Harense Hockeyclub.

Noot voor de pers

Informatie: afdeling Communicatie RUG: tel. (050) 363 44 44 of communicatie@rug.nl. Het afscheidscollege begint om 16.00 uur.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws