Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

103 - Horen drinken, doet drinken

21 september 2006

Een radioreclame van Coca-Cola weerklinkt over de ether: zacht sissend wordt het flesje geopend, met een tik valt de kroonkurk op tafel, bruisend klokt de drank in het glas, hoorbaar neemt iemand een slok en er volgt een diepe, tevreden zucht: ahhhh… Wat is het gevolg? Je loopt naar de koelkast en trekt een blikje open

Hoe komt het dat een reclamespot de dorst zo goed kan opwekken? Of, wat algemener gesteld: hoe weten we zo goed wat iemand doet, als we alleen maar kunnen horen wat hij doet? Een onderzoeksteam met drs. Valeria Gazzola, prof.dr. Christian Keysers (beide Rijksuniversiteit Groningen) en dr. Lisa Aziz-Zadeh (University of California, Berkeley) onderzocht deze vraag door de hersenactiviteit te meten van proefpersonen in MRI-scanner. De resulaten worden deze week het publiceerd in het wetenschappelijke vakblad Current Biology.

MRI-scan

Met fMRI (functionele MRI) is het mogelijk om activiteit in delen van de hersenen zichtbaar te maken. Een proefpersoon doet iets, hoort of ziet iets of formuleert een gedachte. Op de MRI-scan die op dat moment wordt gemaakt, lichten actieve hersengebieden gekleurd op.

Oordoppen

De eerste dag moesten de proefpersonen handelingen verrichten. Ze kregen bijvoorbeeld pinda's of stukjes papier aangereikt die ze moesten breken of verscheuren. Ook moesten ze even later ze een onbekend voorwerp (bijvoorbeeld een klein plastic speelgoedpoppetje) met hun lippen betasten. Bij dit alles hadden ze oordoppen in en oorkappen op zodat ze absoluut niets konden horen, ook hun eigen handelingen niet. De instructies voor de proeven ontvingen ze een scherm.

Geluiden

Een dag later volgde een tweede sessie met gehoorproeven. Ze kregen 'hand'-geluiden te horen die horen bij de acties van de vorige dag, maar ook andere zoals het openen van een rits of een blikje fris en het inschenken van een glas. Daarna kwamen de 'mond'-geluiden aan de beurt: gorgelen of het krakende geluid van iemand die chips tussen zijn tanden vermaalt.

Associatie

Uit de experimenten blijkt dat de 'hand'-geluiden in de hersens dezelfde gebieden (in de premotor cortex) activeren als de 'hand'-handelingen zelf. Hetzelfde geldt voor 'mond'-geluiden en 'mond'-handelingen. Geluiden activeren in de hersens uiteraard in eerste instantie auditatieve gebieden, waarin verwerkt wordt wat we horen, maar daar blijft het niet bij. Blijkbaar worden ook de gebieden geactiveerd waarin we de handelingen voorbereiden, die we associëren met het geluid.

Mirror-systeem

"Het beluisteren van de Coca-Cola reclame activeert dus ons eigen hersenprogramma voor drinken," zegt Keysers. "Daarom krijgen we er dorst van."Het onderzoek toont het bestaan aan van een 'mirror'-systeem in de hersens van mensen aan. Uit eerder onderzoek van Keysers was al gebleken dat apen over een dergelijk systeem beschikken.

Noot voor de pers

Meer informatie: prof.dr. C.M. Keysers, Neuro Imaging Centre RUG, tel.: (050) 363 8794, e-mail: c.m.keysers@med.umcg.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws