Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

101 - Interview Michaël Zeeman met gastschrijver Marjolijn Februari

Start gastschrijverschap RUG
21 september 2006

Op woensdagavond 27 september 2006 houdt dichter, criticus, televisiemaker en Volkskrant-correspondent Michaël Zeeman een interview met Marjolijn Februari. Romancier, essayist en columnist Februari is in het najaar van 2006 als gastschrijver verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar gastschrijverschap heeft als motto: ‘Morele regels, literaire zinnen’.

Tijdens drie openbare lezingen gaat Februari in op de wisselwerking tussen de verheven letteren en het aardse schrijversbestaan, op de aard van literaire interventies in het publieke debat en op de spanning tussen het vrije woord en vormdwang. Daarnaast begeleidt zij in een reeks werkcolleges de deelnemende RUG-studenten bij het schrijven van een essay.

Lezingen

Lezingen en interview vinden plaats op de woensdagavond van 27 september tot en met 18 oktober 2006. De bijeenkomsten zijn in het Academiegebouw van de RUG, Broerstraat 5 te Groningen. De aanvang is om 20.00 uur en de toegang kost € 2,-.

Woensdag 4 oktober - Een dubbele agenda

De dubbele natuur van de literaire schrijver is al een oud romantisch thema: de ene helft van de schrijver schept hoogstaande teksten, terwijl de andere helft ligt te snurken met zijn mond open – zoals schrijfster Margaret Atwood het verwoordt in een essay over ‘the slippery double’. Maar wat is precies de functie van die platvloerse helft? Stelling: Het dubbelleven van de schrijver – een literair leven binnen het boek en een werelds leven buiten het boek – leidt tot het hanteren van een dubbele agenda.

Woensdag 11 oktober - Slechte schrijvers

De romanschrijver heeft stijlmiddelen ter beschikking die de lezer kunnen meeslepen en manipuleren. Wie een politiek of maatschappelijk doel heeft, kan daarom maar het best romans of verhalen schrijven: zo hoeft hij niet te argumenteren en raakt hij direct het hart van de lezer. Al met al reden genoeg om romanschrijvers in de gaten te houden. Over de slechte bedoelingen van schrijvers. Over strafrecht en grondwet.

Woensdag 18 oktober - Het schrijven van een column

In haar gedicht ‘Het schrijven van een c.v.’ laat Wislawa Szymborska zien hoe mensen zich in het keurslijf van een c.v. laten dwingen: ‘Schrijf zo alsof je nooit met jezelf hebt gepraat / en altijd ver uit je eigen buurt bent gebleven.’ Hoe ontsnap je aan zulke dwingende vormvoorschriften? En hoe belangrijk is de vorm van een tekst?

Marjolijn Februari

Marjolijn Februari is sinds 2001 columnist van De Volkskrant. Als Marjolijn Drenth von Februar (1963) studeerde ze filosofie, kunstgeschiedenis en rechten. Ze debuteerde in 1989 met de roman De zonen van het uitzicht, waarvoor ze in 1990 de Multatuliprijs kreeg. In haar proefschrift, Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een boek, verschenen in 2000 en genomineerd voor de Gouden Uil Literatuurprijs, laat ze wetenschap en literatuur samenkomen. Een selectie Volkskrantcolumns verscheen in 2004 onder de titel Park Welgelegen. Notities over morele verwarring.

Gastschrijverschap

Sinds 1986 is aan de Rijksuniversiteit Groningen elk najaar een gastschrijver werkzaam. Eerdere gastschrijvers in Groningen waren Dick Hillenius, Doeschka Meijsing, H.C. ten Berge, Willem Wilmink, J.P. Guépin, Monica van Paemel, Willem Jan Otten, Jean Pierre Rawie, Gerrit Krol, Nelleke Noordervliet, Bernlef, Rutger Kopland, Martin van Amerongen, Joost Zwagerman, Stephan Sanders, Thomas Rosenboom, Willem van Toorn, Bas Heijne, Koos van Zomeren en - vorig jaar – Tonnus Oosterhoff. Het Gastschrijverschap wordt georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen, Studium Generale Groningen en de K.L. Pollstichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap.

Noot voor de pers

Herman Meijer, Studium Generale Groningen, telefoon (050) 363 5594, herman.meijer@rug.nl, www.rug.nl/studium

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws