Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

097 - Koninklijke Onderscheiding voor bedrijfskundige Ton de Leeuw

19 september 2006

Bij zijn afscheidscollege op 19 september 2006 wordt prof.dr.ir. A.C.J. de Leeuw benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De Leeuw is emeritus-hoogleraar bedrijfskunde en heeft erg veel betekend voor de Faculteit Bedrijfskunde in Groningen. Hiervan geldt hij als een der ‘aartsvaders’. Burgemeester drs. R.W. Munniksma (gemeente Aa en Hunze) reikt de onderscheiding uit in de Aula van het Academiegebouw.

Antonius Cornelis Joannes (Ton) de Leeuw (Eindhoven, 1941) studeerde elektrotechniek aan de Technische Universiteit (destijds Hogeschool) Eindhoven, waar hij in 1974 eveneens promoveerde, op het proefschrift Systeemleer en organisatiekunde . Al sinds het eind van de jaren zestig was hij betrokken bij de bedrijfskunde, als medewerker van de TU Eindhoven, buitengewoon lector bij IIB Rotterdam/Delft en lector te Eindhoven. Van 1977-1979 was hij lid van het College van Bestuur van de TU Eindhoven. In 1979 werd hij benoemd tot hoogleraar Bedrijfskunde, in het bijzonder de systeemleer, aan de RUG.

De Leeuw heeft velen vertrouwd gemaakt met de managementtheorie. Zijn publiek bestond niet alleen uit studenten, maar vooral uit directeuren en managers uit de bedrijfspraktijk. Velen maken in hun dagelijkse werk nog altijd gebruik van de besturingstheorie en diagnose- en ontwerpmethodologie van De Leeuw. Er zijn in ons land weinig managers die niet van zijn theorie op de hoogte zijn, vaak ook omdat ze cursussen volgden die De Leeuw persoonlijk verzorgde. Het brede publiek bereikte hij met enkele bestsellers op zijn vakgebied.

Samen met Maarten van Gils was Ton de Leeuw grondlegger én vormgever van de studie der bedrijfskunde in Groningen. Beiden bepaalden sinds eind jaren zeventig het onderwijsconcept, evenals inrichting en bestuur van de faculteit. De Leeuw was een van de hoofdontwerpers van de specifiek Groningse vorm van bedrijfskunde, die ‘organisatie-vraagstukken’ als rode draad heeft. Van 1983-1990 was hij decaan van de faculteit.

Verder was De Leeuw gangmaker van de opleiding technische bedrijfskunde aan de RUG, met een bijzondere, organisatiekundige invulling. Hij was ook voorzitter van de belangrijke universitaire commissie die, behalve de opleiding Technische Bedrijfswetenschappen, een aantal andere interfacultaire technische studierichtingen initieerde, zoals die van de cognitiewetenschappen. Tot slot vervulde De Leeuw posities in diverse raden van commissarissen en adviesorganen.

Noot voor de pers

Informatie: afdeling Communicatie RUG: tel. (050) 363 44 44 of communicatie@rug.nl .

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws

 • 16 mei 2019

  Klanten behouden? Een app werkt beter dan een mobiele website

  Het is voor retailers de moeite waard om een app toe te voegen aan hun verkoopkanalen. Klanten die de app gebruiken hebben namelijk een hogere aankoopkans, een hogere aankoopfrequentie en geven meer geld uit dan klanten die alleen de website van de...

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 15 mei 2019

  Adviezen Van Rijn raken RUG hard

  De adviezen van de Commissie Van Rijn met betrekking tot de bekostiging van het hoger onderwijs hebben voor de RUG als brede klassieke universiteit grote gevolgen. De voorgestelde verschuiving van geld ten gunste van bèta-techniek gaat ten koste van...