Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

095 - Koninklijke Onderscheiding voor wiskundige M. van der Put

07 september 2006

Op maandag 11 september 2006 wordt prof.dr.M. van der Put gedecoreerd als Officier in de Orde van Oranje Nassau.Het nieuws van de toekenning werd al bekend op 28 april tijdens de ‘lintjesregen’, maar Van der Put was toen buitenslands. Hij ontvangt de onderscheiding uit handen van burgemeester drs. J. Wallage op het Stadhuis van Groningen om 15.00 uur.

Marius van der Put (Zeist, 1941) is hoogleraar Onderzoek en Onderwijs op het gebied van de Algebra en Meetkunde aan de RUG. Hij studeerde Wiskunde van 1959-1967 aan de Universiteit Utrecht en was daar aansluitend als onderzoeker-docent verbonden tot 1975. Hij koos een onderwerp uit de abstracte analyse, meer in het bijzonder de niet-archimedische analyse, waarop hij in 1967 promoveerde. In 1975 werd hij op jeugdige leeftijd (34) tot hoogleraar in Groningen benoemd. Zijn wetenschappelijk werk richt zich op de ‘zuivere wiskunde’. Op het vakgebied van de Rigide Analytische Meetkunde is Van der Put een vooraanstaande expert. Hij is direct betrokken bij een derde deel van alle activiteiten in en publicaties op dit vakgebied. Van der Put is een geboren docent en beheerst de kunst de ingewikkeldste zaken in eenvoudige bewoordingen te verduidelijken. Hij behoort tot de beperkte kring van erudiete wiskundigen die het hoge peil van de Nederlandse wiskunde bepaald hebben en hun studenten sterk hebben geïnspireerd. Ook internationaal worden zijn verdiensten erkend, bijvoorbeeld op het vlak van de Differential Galois Theory. Hij werkte veel samen met Franse universiteiten, onder meer in Toulouse, Bordeaux, Rennes en Lille. Zijn bijdrage werd in 2000 gehonoreerd met een eredoctoraat aan de Université Paul Sabatier te Toulouse. In 2003 werd Van der Put uitgenodigd om een boek te schrijven voor de prestigieuze boekenserie ‘Grundlehren der mathematische Wissenschaften’. Eerder schreef hij samen met M.F. Singer voor deze serie het standaardwerk over differentiaal Galoistheorie.

Noot voor de pers

Informatie: afdeling Communicatie RUG: tel. (050) 363 44 44 of communicatie@rug.nl .

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws