Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

094 - Archeologisch terponderzoek Anjum

07 september 2006

De afgelopen weken heeft het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen bij het Friese Anjum een terpnederzetting uit de middeleeuwen (9de-13de eeuw na Chr.) onderzocht. Het onderzoek van de ruim drie meter hoge terp heeft belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd over de bewoning in een gebied dat onder directe invloed stond van de zee, in een periode dat de huidige dijken nog niet bestonden.

De opgraving geeft een prachtig beeld van de laagsgewijze ophoging en uitbreiding van de boerenerven. Elke uitbreidingsfase is met een rand van keurig gestapelde plaggen van zoden begrensd. Dat de bewoners desondanks last van het water bleven houden, tonen sporen van verschillende overstromingen en de aanleg van een uit zoden opgebouwde dijk. Deze lokale dijk kan als voorloper worden beschouwd van de zwaardere en uitgestrekte dijken die Nederland momenteel tegen de zee moeten beschermen.


Open dag
Geïnteresseerden wordt de mogelijkheid geboden de opgraving op woensdag 13 september 2006 te bezoeken. Ter plekke kan een ruim 200 meter lange doorsnede door de middeleeuwse terp worden bezichtigd. Er zullen rondleidingen worden verzorgd.
Locatie: vanuit Anjum langs de uitgaande weg richting Lauwerszee na ca. 500 aan de rechterkant.
Tijd: 13:30-15:30

Noot voor de pers
Meer informatie: dr. J.A.W. Nicolay, tel.: (050) 363 6712, e-mail: n.d.maring@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws