Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

088 - Groningse studenten openen Academisch Jaar op traditionele wijze

29 augustus 2006

De Rijksuniversiteit Groningen herstelt bij de Opening van het Academisch Jaar op 4 september een oude traditie in ere. Studenten, met name leden van studentenverenigingen en studieverenigingen, zullen zich na afloop van de officiële plechtigheid op het plein voor het Academiegebouw verzamelen. Hier worden ze vanaf het balkon toegesproken door de Groningse Rector Magnificus prof.dr. Frans Zwarts. Ook staatssecretaris mr.drs. Bruno Bruins, die dit jaar de Groningse opening bijwoont, zal op het balkon aanwezig zijn.

 

Op het bordes van het Academiegebouw hebben zich dan hoogleraren van de universiteit en bestuursleden van studentenverenigingen opgesteld. Onder leiding van het studentenkoor Bragi zal het Grunnens Laid (Gronings volkslied) en het bekende studentenlied Io Vivat weerklinken.


Toost op succesvol studiejaar
Alle aanwezigen krijgen daarbij een glas aangeboden van de universiteit, waarmee geklonken kan worden op een succesvol studiejaar. Voor de meesten zal dat gevuld zijn met wijn. Maar in het kader van het alcoholbeleid dat studentenverenigingen tijdens de introductie volgen, brengen de nuldejaars van die verenigingen de toost uit met een glas fris.


Goede band
Het herstel van de oude traditie is een initiatief van de studenten in de universiteitsraad van de RUG. Roelof Oosterhuis, studentlid en plaatsvervangend voorzitter van de universiteitsraad: "De samenwerking tussen de studenten in de universiteitsraad en de universiteit is hier in Groningen heel goed. De RUG hecht ook veel waarde aan de band met de studentenverenigingen in de stad. We wilden iets organiseren waarin dat beide tot uiting komt."


Zweedse traditie
Het idee voor een bijeenkomst bij de opening van het academisch jaar ontstond tijdens een uitwisselingbezoek aan de universiteit van Uppsala afgelopen voorjaar. In Zweden wordt de komst van de nieuwe lente door studenten gevierd met een ceremonie op de universiteit. Oosterhuis: "Dat sprak ons erg aan. Gezang, gejuich, een vrolijke toost en ze gooiden daar ook allemaal hun petjes de lucht in. We wisten dat iets dergelijks vroeger ook in Groningen gebeurde bij het begin van het nieuwe studiejaar. Thuisgekomen bleek iedereen enthousiast over ons voorstel om het hier nieuw leven in te blazen."


Mooi moment
Universiteit en studentenverenigingen hebben onlangs besloten om vanaf komend studiejaar de introductieperiode en het begin van het studiejaar strikt gescheiden te houden. Oosterhuis vindt het daarom nu een mooi moment om te beginnen. "Alle introductieperiodes zullen afgelopen zijn voordat de colleges beginnen, zodat iedereen zich dan volledig op de studie kan concentreren."


Noot voor de pers
Meer informatie: Roelof Oosterhuis, tel.: 06-47906768, e-mail: r.oosterhuis@rug.nl

 

Programma Opening Academisch Jaar

Aanvang: 4 september 2006, 16.00 uur

Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

 

Sprekers:

Prof.dr. F. Zwarts, Rector Magnificus

Mr.drs. B. Bruins, staatssecretaris OCW

Dr. S.K. Kuipers (voorzitter College van Bestuur)

Dr. R.J. van Duinen (Ubbo Emmiuspenning)

mevr. H.M. van Loo (Universiteitsraad)

Prof.mr. J.H.A. Lokin (voorzitter Representatiefonds)

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...

 • 27 maart 2019

  Huiseigenaar 2,7 procent meer kwijt aan lokale belastingen

  Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten...