Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

090 - RUG eert alumnus en oud-voorzitter NWO Van Duinen met hoge universitaire onderscheiding

31 augustus 2006

De Rijksuniversiteit Groningen kent de Ubbo Emmiuspenning voor Maatschappelijke Verdiensten dit jaar toe aan dr. R.J. van Duinen. De Ubbo Emmiuspenning voor Maatschappelijke Verdiensten - vernoemd naar Ubbo Emmius, de eerste rector van de Groningse universiteit bij de oprichting in 1614 - wordt om de vijf jaar uitgereikt tijdens de Opening van het Academisch Jaar (4 september). De RUG kent ook een Ubbo Emmiuspenning voor Wetenschappelijke Verdiensten.

Van Duinen bekleedde tijdens zijn werkzame leven een aantal hoge bestuurlijke posities in het bedrijfsleven en in wetenschappelijke organisaties in Nederland en Europa. Hij begon zijn loopbaan als onderzoeker bij de groep Ruimteonderzoek van de RUG, stapte daarna over naar vliegtuigfabriek Fokker en werd vervolgens voorzitter van de Nederlandse wetenschapsorganisatie NWO en de European Science Foundation.

Voortrekkersrol
Het belang van maatschappelijke vragen voor de ontwikkeling van wetenschap, wordt steeds meer door Nederlandse universitaire gemeenschap erkend, stelt RUG-collegevoorzitter dr. S. Kuipers in zijn rede bij de uitreiking van de erepenning. "U, Van Duinen, heeft duidelijk een voortrekkersrol gespeeld in dat bewustwordingsproces. Geen gelegenheid liet u onbenut om te benadrukken dat de welvaart van een land in belangrijke mate afhangt van zijn innovatiekracht."

Coördinatie Europees onderzoek
Bij de ESF maakte Van Duinen zich met name sterk voor een krachtige coördinatie van Europees onderzoek. “Een van de grootste problemen waarmee we geconfronteerd worden, is het gebrek aan samenhangend Europees beleid voor fundamenteel onderzoek,” zei hij bij zijn installatie als ESF-president. Naar zijn mening hadden de EU-lidstaten te veel aandacht voor het eigen, nationale onderzoeksbeleid en te weinig oog voor het belang van een gemeenschappelijk inspanning. “Kracht verzamelen om onderwerpen op een internationaal niveau aan te pakken, wordt dan moeilijk,” betoogde hij. “Omdat schaalvergroting in de wetenschap steeds belangrijker wordt, is dat een handicap van betekenis.”

Actieve alumnus
Ook voor de Rijksuniversiteit Groningen zelf heeft Van Duinen grote verdiensten gehad. Als lid van het College van Alumni adviseerde hij jarenlang het College van Bestuur over strategische zaken. Kuipers: "Altijd kon het college bij u terecht. Wij zijn u daarvoor zeer dankbaar."

Curriculum Vitae
Reinder van Duinen (1940) studeerde natuurkunde aan Rijksuniversiteit Groningen. Aan diezelfde universiteit promoveerde hij in 1969. Van Duinen werkte tot 1982 aan de RUG, waar hij vanaf 1971 als hoofd van de groep Ruimteonderzoek verantwoordelijk was voor het ontwikkelen van wetenschappelijke instrumenten voor de Nederlandse satellieten ANS en IRAS.
In 1982 stapte hij over naar Fokker. Aanvankelijk als president van de Space Division, in 1987 als president van Fokker Aircraft en ten slotte in 1988 als vice voorzitter van de Raad van Bestuur. Van1995 tot 2002 was hij voorzitter van de het algemeen bestuur van Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In 1998 trad Van Duinen aan als vice president van de European Science Foundation (ESF), in 2000 werd hij benoemd tot president van deze organisatie, een functie die hij tot januari 2006 heeft uitgeoefend.

Noot voor de pers
Meer informatie: afdeling Communicatie RUG, tel. (050) 363 4444, e-mail: communicatie@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws

 • 17 april 2019

  Waarom bliksem vaak meermaals inslaat

  In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, slaat bliksem vaak meermaals in, maar de reden waarom een bliksemkanaal ‘hergebruikt’ wordt, is tot nu toe onopgehelderd. Recentelijk heeft een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Rijksuniversiteit...

 • 16 april 2019

  Na vier decennia nog altijd actief

  Op 29 maart hield het Zernike Institute of Advanced Materials een afscheidsymposium ter ere van Jeff de Hosson, hoogleraar Technische Natuurkunde. De Hosson ging eind 2018 met emeritaat, maar hij werkt door. Hij zit namelijk nog steeds vol nieuwe ideeën...

 • 11 april 2019

  Ben Feringa in een baan om de zon

  De Internationale Astronomische Unie heeft op 6 april 2019 tientallen planetoïden een naam gegeven. Tot dat moment draaiden ze anoniem in een baan om de zon. Planetoïde 12655 is vernoemd naar prof. dr. Ben Feringa, winnaar van de Nobelprijs in Scheikunde...