Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

073 - RUG meet broeikasgassen op Noordzee vanaf NAM-platform

15 juni 2006

Medewerkers van het Centrum voor IsotopenOnderzoek (CIO) van de Rijksuniversiteit Groningen vertrekken vrijdag16 juni 2006 naar het gas- en olieproductieplatform F3 van de Nederlandse Aardolie Maatschappij, gelegen op de Noordzee, op ruim 200 kilometer ten noorden van Den Helder. Zij gaan daar een opstelling installeren voor ongestoorde metingen van verschillende broeikasgassen, waaronder het belangrijkste broeikasgas koolstofdioxide (CO2). Het NAM-platform is daarvoor bijzonder geschikt, omdat door de afgelegen ligging heel goed de achtergrondconcentraties op de Noordzee gemeten kunnen worden, zonder verstorende invloeden.

Ongeveer vijftig jaar geleden is men begonnen met het nauwkeurig meten van de concentratie van CO2 in de lucht. In de loop der jaren is deze concentratie sterk toegenomen, voornamelijk als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen en het veranderde landgebruik.


Europees onderzoeksproject CarboOcean
Toename van CO2 in de atmosfeer kan grote gevolgen hebben voor mens en milieu. Het verdrag van Kyoto probeert daarom een bijdrage te leveren aan het verminderen ervan. Om dit verdrag te staven, wordt het broeikaseffect in Europa uitgebreid onderzocht. Concentraties van broeikasgassen worden op verschillende plaatsen verspreid over het continent gemeten. Om in kaart te brengen hoeveel CO2 er wordt opgenomen door de kustzeeën van Europa is de EU in 2005 het project CarboOcean gestart.


Opslag in oceanen
De toename van CO2 in de atmosfeer is minder hoog dan op basis van de consumptiestatistieken van fossiele brandstoffen kan worden verwacht. Een groot deel van het CO2 dat in de atmosfeer terecht komt, wordt opgeslagen in vegetatie en in oceanen. De specifieke eigenschappen van de opname van CO2 door de oceanen worden op dit moment over de hele wereld onderzocht. Door gelijktijdig CO2 en zuurstofconcentraties in de lucht te meten, kan worden bepaald of CO2 wordt opgenomen of uitgestoten door oceanen of vegetatie.


Unieke locatie
Het Groningse Centrum voor IsotopenOnderzoek levert een bijdrage aan het CarboOcean-onderzoek door de samenstelling van de atmosfeer te meten. Er werd een plaats gezocht, ver weg van verstorende omstandigheden. NAM heeft daarop haar medewerking aangeboden en gekozen is voor het productieplatform F3, midden in de Noordzee. Het platform is voorzien van alle noodzakelijke voorzieningen om langdurig achtereen te kunnen meten. Ook zal de bemanning van het platform alle medewerking en eventuele assistentie verlenen. Door de luchtinlaat van de meetopstelling zo te kiezen dat bij de meest voorkomende windrichting geen lucht van het platform wordt gemeten, kunnen op deze locatie de achtergrondconcentraties boven de Noordzee gemeten worden.


Uitdaging
De apparatuur en de onderdelen van de meetopstelling zijn inmiddels per boot gearriveerd op het platform. De medewerkers van het CIO volgen dit weekend per helikopter. In vier dagen gaan zij de opstelling ter plekke opbouwen, wat op een deze bijzondere locatie een hele uitdaging is.


Noot voor de pers
Meer informatie:
prof.dr. H.A.J. Meijer, tel.: (050) 363 4739/4760, e-mail: h.a.j.meijer@rug.nl

mw drs. I.T. Luijkx, tel.: (050) 363 4748/4760, e-mail: i.t.luijkx@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws

 • 19 september 2018

  Studenten RUG helpen leerlingen met toekomst stadslogistiek

  Bij het project Web Expeditie hebben leerlingen van verschillende scholen in het primair en voortgezet onderwijs onder leiding van studenten van de RUG gewerkt aan de toekomst van de stadslogistiek. De leerlingen zochten in een project van drie maanden...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.