Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

068 - George Verberg herbenoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht

12 juni 2006

Staatssecretaris Rutte van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft drs. G.H.B. Verberg voor een tweede termijn benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen. De termijn loopt van 1 mei 2006 tot en met 30 april 2008.

George H.B. Verberg (Batavia, 1942) studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na die studie verbleef hij in de Verenigde Staten aan het MIT en de University of California in Berkeley. In 1971 ging hij naar het Ministerie van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarna, vanaf  1974, was hij achtereenvolgens Directeur Algemeen Economisch Beleid, Directeur Generaal Handel, Industrie en Diensten en Directeur Generaal Energie bij het Ministerie van Economische Zaken. In 1988 kwam hij bij de N.V. Nederlandse Gasunie, waar hij van 1992 tot 2004 de post van Hoofddirecteur bekleedde. Sedert 2003 is de heer Verberg President van de International Gas Union.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de universiteit is belast met het toezicht op het bestuur en beheer van de universiteit en heeft als taken de goedkeuring van het instellingsplan, de begroting, het bestuurs- en beheersreglement en het jaarverslag. De leden van de raad worden benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Raad van Toezicht benoemt de leden van het College van Bestuur van de universiteit. De Raad van Toezicht van de RUG is op het ogenblik samengesteld uit: drs. G.H.B. Verberg (voorzitter), mw. drs. G.A. Cramer, mr. R.J. Hoekstra, mw. dr. G. Lycklama à Nijeholt en ir. J. Oosterveld.

Noot voor de pers
Meer informatie: afdeling Communicatie RUG, tel. (050) 363 5445/5446, e-mail: communicatie@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws

 • 19 maart 2018

  Stemwegwijzer.nl wijst kiezer de weg op 21 maart

  Stemwegwijzer.nl wijst kiezer de weg op 21 maart

 • 16 maart 2018

  Kunst kan dorp weerbaarder maken

  Kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van veerkracht in dorpen. Dergelijke projecten bieden de kans om inwoners meer met elkaar en hun gemeenschap te verbinden. Inwoners zijn vervolgens meer bereid en beter in...

 • 14 maart 2018

  Kiezer straft politieke partijen voor besturen gemeente

  Politieke partijen die deelnemen aan het gemeentebestuur verliezen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld vier tot acht procent van hun raadszetels. Voor partijen die weinig wethouders leveren is dit verlies twee keer zo groot als voor...