Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

068 - George Verberg herbenoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht

12 juni 2006

Staatssecretaris Rutte van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft drs. G.H.B. Verberg voor een tweede termijn benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen. De termijn loopt van 1 mei 2006 tot en met 30 april 2008.

George H.B. Verberg (Batavia, 1942) studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na die studie verbleef hij in de Verenigde Staten aan het MIT en de University of California in Berkeley. In 1971 ging hij naar het Ministerie van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarna, vanaf  1974, was hij achtereenvolgens Directeur Algemeen Economisch Beleid, Directeur Generaal Handel, Industrie en Diensten en Directeur Generaal Energie bij het Ministerie van Economische Zaken. In 1988 kwam hij bij de N.V. Nederlandse Gasunie, waar hij van 1992 tot 2004 de post van Hoofddirecteur bekleedde. Sedert 2003 is de heer Verberg President van de International Gas Union.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de universiteit is belast met het toezicht op het bestuur en beheer van de universiteit en heeft als taken de goedkeuring van het instellingsplan, de begroting, het bestuurs- en beheersreglement en het jaarverslag. De leden van de raad worden benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Raad van Toezicht benoemt de leden van het College van Bestuur van de universiteit. De Raad van Toezicht van de RUG is op het ogenblik samengesteld uit: drs. G.H.B. Verberg (voorzitter), mw. drs. G.A. Cramer, mr. R.J. Hoekstra, mw. dr. G. Lycklama à Nijeholt en ir. J. Oosterveld.

Noot voor de pers
Meer informatie: afdeling Communicatie RUG, tel. (050) 363 5445/5446, e-mail: communicatie@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...