Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

058 - In Groningen wederom grootste opkomst studentenverkiezingen

24 mei 2006

Net als in eerdere jaren springt de Rijksuniversiteit Groningen er in 2006 uit als het gaat om de opkomst van studenten bij universitaire verkiezingen. Bij de verkiezingen voor de studentenvertegenwoordiging in de universiteitraad en facultaire raden deze week bedroeg de opkomst aan de RUG 41,9 procent (vorig jaar 42,5 procent).

In 2005 kwam de opkomst bij vijf universiteiten niet boven de 20 procent. Aan de Wageningen Universiteit worden dit jaar de verkiezingen voor de studentenraad zelfs niet gehouden bij gebrek aan kandidaten. Dreigt de universitaire democratie elders weg te kwijnen, in Groningen is zij springlevend. Een verklaring lijkt te liggen in het ‘Groningse harmoniemodel’.

Openheid
In Groningen bestaat de unieke situatie dat een studentlid uit het presidium van universiteitsraad aanwezig is bij alle vergaderingen van het College van Bestuur. In het lopende academisch jaar is dat Roelof Oosterhuis: ‘Bij de RUG wordt de medezeggenschap van studenten erg serieus genomen. Als student tel je mee, praat je mee en kun je wat betekenen. Het College is in de regel heel open over de beslissingen die ze nemen en er wordt, zeker bij belangrijke onderwerpen, goed geluisterd naar de mening van studenten. Dat is volgens mij de motor achter de betrokkenheid van de Groningse student bij de universitaire politiek, die groter is dan bij andere universiteiten. Dat zag je terug in de animo en het enthousiasme waarmee de studenten campagne hebben gevoerd voor de verkiezingen. De partijen hebben echt voor elke zetel geknokt!’

Geen confrontatie
Waardering voor de sfeer van openheid en harmonie bestaat er ook bij de bestuurders van de universiteit, liet RUG-collegevoorzitter Simon Kuipers onlangs weten in een interview in de Medezeggingschapskrant van de studentenbonden  ISO en LSVB. ‘Door in een vroegtijdig stadium met elkaar in conclaaf te gaan heeft het college de tijd om de mening van de studenten en het personeel te verwerken in haar plannen. Op deze manier kom je nooit frontaal tegenover elkaar te staan. De universiteitsraad in Groningen functioneert goed: studenten en personeelsleden zijn zich bewust van het functioneren van de Raad en houden rekening met besluitvorming in het verleden en het belang van de gehele gemeenschap. Studenten zijn bijvoorbeeld niet slechts geïnteresseerd in hun eigen belangen.’

Status en invloed
Ook benadrukte de CvB-voorzitter het belang van de opkomst bij de verkiezingen voor de medezeggenschap. ‘Hiermee valt of staat het systeem. Wanneer duidelijk is dat de medezeggenschap een duidelijke achterban heeft, krijgt zij status en meer invloed.’
De LSVb (Landelijke Studentenvakbond) en het ISO (Interstedelijk Studentenoverleg) zijn beide positief over de medezeggenschap bij de RUG. Staatssecretaris Mark Rutte heeft zich eveneens al meermalen enthousiast over het Groningse model uitgelaten.

Noot voor de pers
Meer informatie:

  • Presidium Univeristeitsraad, Roelof Oosterhuis, tel. (050) 3635284
  • Afdeling Communicatie, tel. (050) 363 5445/5446
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws