Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

057 - Osteoporose poli’s succesvol

Patiënten met verhoogd risico beter behandeld
24 mei 2006

De Fractuur- en Osteoporose polikliniek is een goed instrument om patiënten met een hoog risico op osteoporose effectief en zinvol te herkennen en behandelen. Het toenmalig Academisch Ziekenhuis Groningen (nu Universitair Medisch Centrum Groningen) opende in juli 2003 de eerste Fractuur- en Osteoporose polikliniek in Nederland. Inmiddels hebben 37 ziekenhuizen dat voorbeeld gevolgd. Op de Groningse osteoporose poli bleek dat van alle vrouwen die behandeld werden voor een polsbreuk, 51 procent al osteoporose had ter hoogte van de wervelkolom en/of heup. Dit blijkt uit onderzoek van chirurg Han Hegeman van het UMCG. Hij promoveert 31 mei 2006 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Osteoporose is een veel voorkomende aandoening van het skelet waarbij door botverlies een lage botmassa en daardoor een verhoogd risico op botbreuken ontstaat. Hegeman toonde aan dat vóór de oprichting van de osteoporosepoli slechts 14 procent van alle patiënten met osteoporotische breuken daadwerkelijk op osteoporose onderzocht werd. Uit eerder onderzoek was al bekend dat het risico op nieuwe botbreuken bij deze patiëntengroep aanzienlijk verminderd kon worden door behandeling van osteoporose. Het onderzoek van Hegeman toont nu aan dat het opzetten van speciale osteoporosepoli’s daar een doeltreffend middel toe is. Van alle patiënten die op de Fractuur en Osteoporosepoli van het UMCG werden gezien had 67 procent manifeste osteoporose. Bij vrouwen die behandeld werden voor een polsbreuk bleek 51 procent al osteoporose te hebben in wervelkolom en of heup.


Aanpak osteoporose poli’s
Bijzonder aan de osteoporose poli’s is dat niet alleen de botbreuk wordt behandeld, maar dat tegelijkertijd ook de ziekte die de botbreuk heeft veroorzaakt, osteoporose, wordt aangepakt. Alle patiënten van vijftig jaar en ouder die via de spoedopvang in het UMCG worden behandeld voor een botbreuk, worden uitgenodigd voor onderzoek naar en eventueel behandeling van osteoporose op de osteoporosepoli. Inmiddels hebben 37 ziekenhuizen in Nederland een dergelijke poli opgericht.

Als er inderdaad sprake van osteoporose is, kan de patiënt hiervoor behandeld worden. Naast medicijnen die de patiënten eenmaal per week moeten innemen, is ook een aantal algemene leefregels nodig. Belangrijk is het gebruiken van voldoende calcium bevattende producten zoals melk en kaas, voldoende lichaamsbeweging en zonlicht. De medicijnen die sinds een aantal jaren op de markt zijn remmen de botafbraak, en verminderen de kans op het krijgen van een volgende breuk met ongeveer 50 procent.


Osteoporose komt veel voor
Veel van de patiënten met osteoporose weten niet dat ze de aandoening hebben, want slechts een klein percentage van de patiënten met osteoporotische breuken wordt hierop onderzocht. De aandoening komt veel voor bij 50-plussers, bij vrouwen meer dan bij mannen. Ieder jaar lopen in Nederland meer dan 80.000 mensen ouder dan vijftig een botbreuk op waarbij osteoporose duidelijk een rol speelt; het betreft ruim 12.000 polsbreuken. Van alle vrouwen van boven de vijftig die een heup breken heeft 70 procent osteoporose, voor mannen is dat 68 procent. Voor een gebroken pols geldt dat 50 procent van de vrouwen en 23 procent van de mannen aan osteoporose blijkt te lijden. Personen met een laag lichaamsgewicht, zij die langere tijd behandeld worden met corticosteroïden (ontstekingsremmers), zij die eerder fracturen hebben gehad of waarvan de moeder na haar 65ste een heupfractuur heeft gehad, hebben een verhoogd risico op osteoporose.


Curriculum Vitae
Drs. J.H. Hegeman (Hellendoorn, 1967) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de afdeling Chirurgie van het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Hij promoveert tot doctor in de Medische Wetenschappen bij prof.dr. H.J. ten Duis en prof.dr. P.A.M. Vierhout. De titel van zijn proefschrift is: ‘Fractures of the distal radius and osteoporosis in the elderly patient. From treatment of the unstable distal radial fracture to the Fracture and Osteoporosis outpatient clinic.’ Momenteel werkt hij als chirurg in het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo.


Noot voor de pers
Meer informatie via Joost Wessels, bureau Voorlichting UMCG, tele. (050) 361 44 64, e-mail: j.r.l.wessels@bvl.umcg.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws