Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

051 - Friese afasiepatiënt gebaat bij Friestalige tests

11 mei 2006

Halen Friese patiënten met een taalstoornis betere resultaten op Friese tests dan op Nederlandse? Revalidatie Friesland en de afdeling Taalwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen hebben voor het eerst Friestalig testmateriaal ontwikkeld voor afasiepatiënten. Op diverse onderdelen blijken de scores op de Friese tests hoger te zijn dan op vergelijkbare Nederlandstalige tests. De onderzoekers presenteren hun uitkomsten op 18 mei in Beetsterzwaag. De Friese tests komen dan ook beschikbaar voor logopedisten, die Friese afasiepatiënten behandelen. Hans Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland en oud Commissaris van de Koningin van Friesland zal de eerste officiële exemplaren in ontvangst nemen.

Afasie is een taalstoornis die voorkomt bij volwassen mensen als gevolg van hersenletsel, bijvoorbeeld door een herseninfarct. Een of meerdere onderdelen van het taalgebruik, zoals praten, begrijpen, lezen, schrijven en zich goed kunnen uitdrukken functioneren niet meer goed. Nederland heeft naar schatting 30.000 afasiepatiënten. Hoewel er na het ontstaan van afasie meestal ook weer enig spontaan herstel plaatsvindt, is voor verbetering van de beschadigde taalvaardigheden ook verdere behandeling nodig. Op basis van afasietests stelt een logopedist eerst de aard en ernst van de taalstoornis vast. Twee Nederlandse tests, de Akense Afasietest en de Amsterdam Nijmegen Test voor Alledaagse Taalvaardigheden (ANTAT) worden hiervoor gebruikt.


Friese afasiepatiënt
Als een afasiepatiënt zowel het Fries als het Nederlands beheerst, zal een logopedische behandeling in het Fries dan betere resultaten opleveren? Om die vraag te kunnen beantwoorden moest er in het Fries een betrouwbare test beschikbaar zijn en dienden de uitkomsten van zo’n test vergeleken te worden met die van een Nederlandse. Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag en de afdeling Taalwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen startten een onderzoek. De twee Nederlandse testen werden vertaald en bewerkt voor het Fries, waarna beide versies werden afgenomen bij een groep proefpersonen met én een groep proefpersonen zonder taalstoornissen.

Uitkomsten onderzoek
Proefpersonen zonder taalstoornissen bleken dezelfde scores op de Nederlandse en Friese tests te halen, ongeacht de volgorde waarin ze tests deden. De wetenschappers concludeerden dat de Friese versies dus net zo goed bruikbaar zijn als de Nederlandse.
De groep met afasie scoorde bij de testonderdelen waarbij taal begrepen moest worden hetzelfde op de Nederlandse en de Friese versie. Bij de onderdelen waar de taal gesproken moest worden (het herhalen van woorden en zinnen en het benoemen van een plaatje) presteerde men echter beter bij de Friese versie. Ook bij het testen van de alledaagse communicatie bleek de voorkeur voor het Fries. Het gaat daarbij om ‘begrijpelijkheid’ en ‘verstaanbaarheid’ en de scores op beide onderdelen waren bij de Friese test hoger. Hieruit kan geconcludeerd worden dat voor bepaalde Friese afasiepatiënten een logopedische behandeling in het Fries nuttig kan zijn.


Bijeenkomst
Op 18 mei 2006 organiseren Revalidatie Friesland en de Afdeling Taalwetenschap van RUG om 16.00 uur bij Revalidatie Friesland te Beetsterzwaag een bijeenkomst, waar zij de uitkomsten van hun onderzoek presenteren. De tests zullen vanaf dat moment gratis ter beschikking worden gesteld aan logopedisten die Friese afasiepatiënten behandelen. Prof. dr. Roelien Bastiaanse van de Rijksuniversiteit Groningen zal de eerste exemplaren van deze tests officieel overhandigen aan de heer Hans Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland en oud Commissaris van de Koningin van Friesland. Het onderzoek kon uitgevoerd worden dankzij de bijdragen van de Provincie Friesland, het Innovatiefonds van De Friesland Zorgverzekeraar, Fonds de Gavere en Stichting het Diaconessenhuis.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws

 • 20 maart 2018

  Machtige partijen bepalen beeld verleden op social media

  Het zijn de gebruikers met de meeste ervaring en gezag die bepalen hoe belangrijke verhalen op online platformen beklijven. Zo maken mainstream media op YouTube de meeste zichtbaar blijvende filmpjes en weerhoudt op Wikipedia een handjevol redacteuren...

 • 20 maart 2018

  Kunst kan dorp weerbaarder maken

  Kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van veerkracht in dorpen. Dergelijke projecten bieden de kans om inwoners meer met elkaar en hun gemeenschap te verbinden. Inwoners zijn vervolgens meer bereid en beter in...

 • 19 maart 2018

  Stemwegwijzer.nl wijst kiezer de weg op 21 maart

  Stemwegwijzer.nl wijst kiezer de weg op 21 maart