Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

046 - Ontstekingscellen en littekenweefsel bepalen effect behandeling nierziekten

17 mei 2006

Hoe meer ontstekingscellen en littekenweefsel in de nieren aanwezig zijn, des te minder goed slaat een behandeling tegen nierziekten aan. De aanwezigheid van enkele van deze cellen en weefsels is ook te meten via de urine. De schade die littekenweefsel veroorzaakt, kan beperkt worden door een combinatie van een zoutbeperkt dieet met bloeddrukverlagende middelen. Dit blijkt uit onderzoek van Andrea Kramer van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ze promoveert op 17 mei 2006 op haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bij mensen met een nierziekte gaat de nierfunctie sneller achteruit dan bij gezonde mensen. De belangrijkste functies van de nieren zijn het uitscheiden van vocht en afvalstoffen. Als de nierfunctie zodanig verslechterd is dat vocht en afvalstoffen zich ophopen, is dialyse of transplantatie noodzakelijk. Door een behandeling met bloeddrukverlagende middelen is het mogelijk om de achteruitgang van de nierfunctie te remmen. Deze behandeling slaat echter niet goed aan bij een deel van de patiënten. In haar onderzoek ging Kramer na welke factoren dit bepalen en hoe dit is te voorkomen.

Factoren

Hoe meer schade aanwezig is in de nier, des te minder goed werkt de behandeling en des te sneller gaat de nierfunctie achteruit. In haar onderzoek, dat zij met proefdieren verrichtte, toont Kramer aan dat de aanwezigheid van ontstekingscellen en littekenweefsel (fibrose) in de nier een nadelige invloed heeft op het effect van de behandeling. Deze invloed is er zelfs al als de stoffen bij een gewoon microscopisch onderzoek niet te zien zijn. De negatieve invloed van fibrose is echter wel te beïnvloeden. Door behalve een behandeling met bloeddrukverlagende middelen ook een zoutarm dieet voor te schrijven, kan de effectiviteit van de behandeling worden hersteld. De fibrose die bij aanvang van de behandeling al aanwezig is, is echter onomkeerbaar en met de huidige medicatie niet af te breken. Nieuwe middelen moeten zich volgens Kramer dan ook richten op het afremmen van fibrose in de nier.

Eenvoudiger methode

De stoffen die schade veroorzaken zijn te meten in de nieren. Dit is via een nierbiopt te bepalen, een methode die voor patiënten zeer ingrijpend is. Kramer toont in haar onderzoek aan, dat een deel van deze stoffen ook in de urine te meten is. Dit zou voor patiënten veel minder ingrijpend zijn. Kramer geeft aan dat hier nog meer onderzoek naar gedaan moet worden.

Curriculum Vitae

Drs. Andrea Kramer (Oosthem, 1978) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nadat zij tijdens haar studie de Junior Scientific Masterclass volgde, combineerde zij de laatste twee jaar van haar studie met promotieonderzoek. Zij is een van de eersten die een dergelijk traject met succes heeft doorlopen. Zij deed haar promotieonderzoek bij de afdelingen Pathologie en Nefrologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij promoveert tot doctor in de Medische Wetenschappen bij prof.dr. G.J. Navis. De volledige titel van haar proefschrift is: ‘Proteinuria-associated renal injury and the effects of intervention in the renin-angiotensin-aldosterone system’.

Noot voor de pers

Nadere informatie: via Joost Wessels, Universitair Medisch Centrum Groningen, Bureau Voorlichting, tel. (050) 361 44 64, e-mail: j.r.wessels@bvl.umcg.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws