Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

038 - Goede beoordeling onderzoek Groninger Instituut voor Archeologie

11 april 2006

Een internationale visitatiecommissie, samengesteld uit Europese archeologische wetenschappers, waardeerde het onderzoek van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) als zeer goed. Een mooi resultaat voor het instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, dat onlangs afscheid nam van zijn directeur prof. Reinder Reinders en diens opvolger prof. Daan Raemaekers verwelkomde.

Het GIA, onderdeel van de Faculteit der Letteren van de RUG, doet archeologisch onderzoek naar de relatie tussen de mens en zijn omgeving in het verleden. De visitatie was gericht op het onderzoek in de periode 1998 – 2003 rond het thema ‘Nederzetting: ruimte, schuilplaats en gemeenschap’, in het Engels fraai geformuleerd als: ‘Settlement: Space, Shelter and Society’.

Relevantie uitstekend

De visitatiecommissie beoordeelde het instituut als geheel en liet de beoordeling achterwege van de vier onderzoeksgroepen apart. Men koos hiervoor omdat in bovengenoemde periode een organisatiewijziging plaatsvond en het werk van de onderzoeksgroepen daardoor ook veranderde. Bovendien gaat het om een klein instituut met kleine onderzoeksgroepen.

De criteria kwaliteit, productiviteit en uitvoerbaarheid kregen op een schaal van 1 tot 5, de score 4 (= zeer goed) en de relevantie werd zelfs met een de maximale score 5 (= uitstekend) beloond. Daarmee is het GIA het best beoordeelde onderzoeksinstituut van de Faculteit der Letteren.

Unieke collecties

Het GIA heeft een uitstekende reputatie op het terrein van het bio-archeologisch onderzoek, dat tot het beste van Europa wordt gerekend. De visitatiecommissie was onder indruk van de laboratoria en de unieke collecties van het instituut, met name op het gebied van dierenbotten, zaden en pollen. Niet alleen het werk van de wetenschappers, maar ook dat van de ondersteunende staf oogstte veel waardering.

Prof.dr. Reinder Reinders

Voor prof. dr. H.R. (Reinder) Reinders, die vanaf 2002 het instituut leiding gaf en namens het instituut deze visitatie begeleidde, is dit een mooie afronding van zijn directeurschap. De hoogleraar Archeologie van Eurazië ging per 1 april jl. met emeritaat. Hij trad op 1 februari 1989 in dienst van de universiteit. Reinders gaf o.a. leiding aan de opgraving van de Griekse stad Halos in Thessalië. Dit project werd afgelopen zomer afgerond. Op donderdag 30 maart heeft de afdeling Archeologie afscheid van hem genomen met een symposium in het Groninger Museum.

Nieuwe directeur GIA

Per 1 april 2006 is prof.dr. D.C.M. (Daan)Raemaekers benoemd tot directeur van het GIA. Raemaekers bekleedt sinds oktober 2002 de leerstoel Pre- en Protohistorie aan de RUG. Het vakgebied van de Pre- en Protohistorie richt zich op de pre- en protohistorische culturen van Noordwest Europa in het algemeen en van Nederland in het bijzonder. Op 13 juni 2006 zal Raemaekers zijn oratie houden.

Noot voor de pers

Meer informatie: prof.dr. D.C.M. Raemaekers, d.c.m.raemaekers@rug.nl , tel. (050) 363 6723/6712

Website: www.rug.nl/let/gia

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:23

Meer nieuws